24 november | Verken de Harige Monsters bij natuurinclusief bouwen 

We hebben als Overijssel de grote opgave om versneld 42.300 nieuwe huizen te bouwen. Waar kan dit natuurinclusief? Samen met andere deelnemers verken jij de Harige Monsters binnen deze opgave. Om te bepalen welke actie(s) jij kunt doen om een stap dichterbij de gewenste bestemming te komen.  

Trendbureau Overijssel ontwikkelde het spel Harige Monsters voor publiek leiderschap aan grote opgaven. Publiek leiderschap gaat over verantwoordelijkheid nemen voor de te behalen doelen, het functioneren en het welzijn van betrokken individuen, de kwaliteit van het samenwerkingsproces en de wisselwerking met de omgeving.  

 

Het spel helpt bij het scherp krijgen van wat dit concreet vraagt van betrokkenen in het hier en nu in de dagelijkse praktijk. 

Je kunt kiezen uit drie thema's; 

  1. Water en bodem en zoeklocaties natuurinclusief bouwen 

  1. Landschap en zoeklocaties natuurinclusief bouwen 

  1. Gezondheid en zoeklocaties natuurinclusief bouwen 

 

Wil jij meedoen aan het Harige Monsters Spel? Meld je dan snel aan via onderstaand inschrijfformulier. Let op: het aantal plekken is beperkt. Het spel wordt gespeeld tussen 10:15 en 12:15. 

Contactgegevens
Thema keuze  *
  
 
  
 
  

 

 

Acquire Publishing B.V. gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Bekijk het Privacy Statement.

Disclaimer

Voor alle duidelijkheid maakt de congresorganisatie van het Congres Natuurlijk u op het volgende attent:

Met uitzondering van sommige (hyper)links is de website en alle onderdelen ervan eigendom van Acquire. Het is niet toegestaan om de website of gedeelten ervan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Acquire.

De informatie op deze website is door Acquire met zorg en aandacht samengesteld. Toch is het mogelijk dat informatie op de website onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Acquire behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel Acquire alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet worden verzonden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van het Congres Natuurlijk. Deze websites zijn geen eigendom van Acquire en zijn uitsluitend ter informatie van de bezoeker opgenomen. Bij activering van deze (hyper)links verlaat de bezoeker de congreswebsite van Acquire. Hoewel Acquire uiterst selectief is ten aanzien van websites waarnaar wordt verwezen, kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren ervan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die op de websites worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Acquire worden onderhouden, wordt afgewezen.

Acquire sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website.

Terug naar boven