24 november | Op weg naar een natuur-inclusieve leefomgeving - van willen naar realiseren 

In gesprek met de wetenschap tijdens Congres Natuurlijk

Op 24 november van 13:30 – 16:30 uur gaan we samen op weg naar een natuur-inclusieve leefomgeving - van willen naar realiseren. 
We nodigen iedereen die betrokken is bij het realiseren van een natuurinclusieve leefomgeving van harte uit voor deze boeiende middagsessie. 

Programma

Donderdag 24 november 2022 
 
13:30 - 13:45

Welkom een korte toelichting op de middag door Prof.dr. Bram Bregman.
Bram Bregman is hoofd Natuur en Landelijke Gebied, Planbureau voor de leefomgeving. 

 13:45

Start van 5 korte lezingen waarin wetenschappers hun kennis delen over het belang van natuur in steden en hoe die natuur gerealiseerd kan worden. Elke lezing duurt circa 10 minuten waarna er 10 minuten tijd is voor discussie met de toehoorders.

13:45 - 14:05

Huidige & toekomstige betekenis van de stad voor de Nederlandse biodiversiteit
Dr.ir. Robbert Snep, WUR

14:05 - 14:25

De betekenis van natuur in en om de stad voor de gezondheid van haar inwoners
Dr.ir Sjerp de Vries, WUR

14:25 - 14:45

Meerdere baten van natuur tegelijkertijd. Wat weten we hiervan en wat kunnen we daarbij leren van 1000 natuurinitiatieven in 100 Europese steden? 
Clara Veerkamp, Frank van Rijn en Machteld Schoolenberg (Planbureau voor de Leefomgeving)

14:45 - 15:05

Met welke barrières heeft een natuurinclusieve stedelijke ontwikkeling te maken? Hoe kunnen deze worden geslecht? 
Dr. Hens Runhaar (Universiteit van Utrecht) en Dr. Helen Toxopeus (Universiteit van Utrecht)

15:05 - 15:30

Voorbij vierkante meters groen – de rol van standaarden in het realiseren van stedelijke natuur
Anouk Fransen (Universiteit van Utrecht) en Dr. Sander van de Jagt (The Urban Institute, Heriot-Watt University, Edinburgh)

15:30 - 16:00

Wat is nodig voor meer natuurinclusieve steden?
Reflectie door Isabelle Vreeke (min. LNV), Laura van Heeswijk (provincie Overijssel) en Gitty Korsuize (gemeente Utrecht) (onder voorbehoud)

16:00 - 16:30

Discussie met de zaal aan de hand van stellingen

16:30 - 16:45 

Afsluiting door Bram Brengman

 

 Meld je hier aan!

 

Contactgegevens

 

 

Acquire Publishing B.V. gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Bekijk het Privacy Statement.

Disclaimer

Voor alle duidelijkheid maakt de congresorganisatie van het Congres Natuurlijk u op het volgende attent:

Met uitzondering van sommige (hyper)links is de website en alle onderdelen ervan eigendom van Acquire. Het is niet toegestaan om de website of gedeelten ervan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Acquire.

De informatie op deze website is door Acquire met zorg en aandacht samengesteld. Toch is het mogelijk dat informatie op de website onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Acquire behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder voorafgaande kennisgeving door te voeren.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin zij zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun verkrijgbaarheid, deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Hoewel Acquire alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet worden verzonden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van het Congres Natuurlijk. Deze websites zijn geen eigendom van Acquire en zijn uitsluitend ter informatie van de bezoeker opgenomen. Bij activering van deze (hyper)links verlaat de bezoeker de congreswebsite van Acquire. Hoewel Acquire uiterst selectief is ten aanzien van websites waarnaar wordt verwezen, kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren ervan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die op de websites worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van websites die niet door Acquire worden onderhouden, wordt afgewezen.

Acquire sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website.

Terug naar boven