Marleen Kaptein

Marleen Kaptein

Marleen Kaptein werkte eind tachtiger jaren bij Werkgroep OBOM aan de TU Delft en raakte nauw betrokken bij meerdere stromingen in de architectuur. Vanaf 1990 was zij enkele jaren bestuurslid van de VIBA - ecologisch en gezond bouwen - en van Stichting Mens & Architectuur waar de relatie mens-natuur-architectuur centraal staat. De Permaculture Design Course in 1992 maakte de cirkel rond. Samenvoegen van deze ontwerpprincipes vormden de basis voor een landelijk voorbeeld voor duurzame gebiedsontwikkeling. Haar doel was om mensen meer te betrekken bij het milieubeleid van de overheid door maatregelen zichtbaar te maken in de eigen leefomgeving. Het college van B&W van Culemborg herkende hun ambities in het EVA concept en wilde de wijk in co-productie met de inmiddels opgerichte Stichting E.V.A. realiseren.

« Naar het overzicht

Terug naar boven