Marleen Kaptein

Marleen Kaptein

Functie:
Voorzitter

Organisatie:
Stichting E.V.A. - Ecologisch Centrum voor Educatie, Voorlichting en Advies

Van 1988-1991 werkte ik aan de TU Dellft bij Werkgroep OBOM-Open Bouwen Ontwikkeling Model. Hier specialiseerde ik me in bewonersparticipatie bij het ontwerpen van hun eigen plattegrond in sociale woningbouwprojecten.

In 1989 assisteerde ik een Nederlandse groep experts o.a. Alberts&Van Huut en Copijn Utrecht, die het initiatief hadden genomen voor ontwikkeling van een Masterplan voor ‘Europolis - Stad van de Vrede’ in Armenië na de grote aardbeving in 1988. Deelname aan dit ontwerpproces betekende voor mij een unieke leerschool in de praktijk…

In 1990 is door Alberts&Van Huut het IFMA - Inernational Forum Man and Architecture opgericht waar architecten uit 17 landen aan deelnamen. In elk land zou een eigen stichting of vereniging worden opgericht met als doel: verbreiden van het organisch gedachtegoed over de relatie Mens-Natuur-Architectuur.
Van 1990-1996 was ik bestuurslid van de Nederlandse Stichting Mens&Architectuur. Samen met Jörn Copijn, Thomas Rau en Pieter van der Ree organiseerden we lezingen, workshops en excursies in binnen- en buitenland.

Van 1990-1994 zat ik ook in het bestuur van de VIBA - Vereniging Integrale Bio-logische Architectuur. Hier werkte ik mee aan de organisatie van een grote landelijke prijsvraag ‘Mens en Milieubewust Bouwen en Wonen’ t.g.v. hun 15 jarig jubileum. Opdracht was: ontwerp 100 woningen. 90 architectenbureaus dienden voorstellen in. 4 gemeenten hadden locaties beschikbaar gesteld voor winnende ontwerpen.

In 1992 volgde ik de Permaculture Design Course bij het Permaculture Institute Europe.

Kennismaken met deze verschillende filosofieën die ‘naast elkaar functioneren’ maar in mijn ogen elkaar zeer kunnen versterken, leidde in 1993 tot het opstellen van een integraal concept voor een landelijk voorbeeld voor duurzame gebiedsontwikkeling (als reactie op de plannen voor de enorme Vinexwijken die in 1992 door staatssecretaris Dick Tommel werden gepresenteerd.)

Door het geven van presentaties en delen van het voorstel in mijn netwerk ontstond al snel draagvlak voor het plan nog voordat een locatie bekend was. In november 1994 heb ik Stichting E.V.A.-Ecologisch Centrum voor Educatie, Voorlichting en Advies opgericht. 2 hoogleraren van de TUD en WUR, een landschapsarchitecte van VROM/RPD en de directeur van C.O.R.E International waren bereid om in het bestuur zitting te nemen.

De eerste stap was het vinden van een geschikte locatie…
Binnen een week nam gemeente Culemborg contact met mij op. De directeur Sector Ruimte had van het project gehoord en herkende de ambities van de gemeente. Bovendien was er in Culemborg een perfecte locatie beschikbaar – rondom de beschermingszone van Waterbedrijf Gelderland. Na enkele gesprekken met het College van B&W waren zij bereid om het EVA project in samenwerking met de stichting te realiseren, In februari 1996 is de Projectgroep EVA-Lanxmeer opgericht. De rest is geschiedenis….. en wordt in de presentatie verder beschreven.

« Naar het overzicht

Terug naar boven