Wendy Oude Vrielink

Wendy Oude Vrielink

Functie:
Projectleider Energie en Duurzaamheid

Organisatie:
Natuur en Milieu Overijssel

Als projectleider Energietuinen is Wendy de afgelopen jaren betrokken bij de ontwikkeling van energietuin De Noordmanshoek in Wijhe, en onderdeel van het landelijke projectteam energietuinen. Door het delen van de ervaringen uit projecten en het ontwikkelen van informatiemateriaal, proberen we ontwikkelaars en overheden te stimuleren de koppeling met biodiversiteit mee te nemen in de ontwikkeling van hun energieproject.
Wendy is afgestudeerd als sociaal geograaf, en houdt zich naast natuurinclusieve energietransitie met name bezig met bewonersparticipatie en coöperatieve energieprojecten.

Social Media

Linkedin   

« Naar het overzicht

Terug naar boven