Waar ging het over?

Het thema voor Congres Natuurlijk 2021 gaan we samen met onze partners en Adviesraad nog bepalen. Onderstaand nog even ter informatie de achtergronden bij de 2020-editie.

******

Natuurlijk 2020: zo doen we dat!
Op naar natuurinclusief bouwen én denken als het nieuwe normaal. Die missie stelden we ons voor het Congres Natuurlijk op 20 november 2019. En we zien gelukkig steeds meer aandacht voor natuurinclusief bouwen in de breedste zin van het woord in visies, beleid en praktijk. Draagvlak en kennis nemen toe, tegelijkertijd blijft 'natuur' te vaak nog een sluitpost. Na het denken is het nu tijd voor doen, tijd voor actie, tijd om natuur als vanzelfsprekendheid in de fysieke leefomgeving.

Perspectief
Dat kan alleen door het onderwerp in perspectief te zetten. Natuurinclusief is niet enkel een nestkast in de gevel, een regenton in de tuin of een huismus onder een dakpan. De natuur is, samen met de mens, onderdeel van een ecosysteem. En dat ecosysteem staat onder druk door een afname in biodiversiteit, extreme hoosbuien en warmterecords. De natuur kent een ongekende achteruitgang en dat heeft wereldwijd gevolgen voor dier én mens. Dus kijken we niet alleen naar groen, maar integraal naar elk aspect van het ecosysteem – voedsel, onderdak, water, verkoeling, gezondheid, etc. – anders blijft natuur ondergeschikt in bouwplannen.

Actie
Daarom gaan we in 2020 op zoek naar de factoren die het succes de komende jaren gaan bepalen. Hoe nemen we de natuur integraal mee in ons beleid? Wat leveren ecosysteemdiensten ons op? Hoe kunnen we die inzetten? Hoe betrekken we daar partijen bij, van overheden en ontwikkelaars tot woningcorporaties? Maar ook: hoe bundelen we de budgetten? Want als we iets geleerd hebben in 2019, is dat de natuur grensoverschrijdend is.

Programma en Road to Natuurlijk 2020
Dit najaar ontwikkelen we een reeks activiteiten waarin we met elkaar kennis maken en verrijken (via workshops), de verdieping zoeken (in masterclasses), ervaringen delen (via projectanalyses), inspireren (via keynotes) en de verbindingen zoeken (via netwerkmomenten). In artikelen, magazines, (al dan niet digitale) bijeenkomsten in aanloop naar én uiteraard op het Congres Natuurlijk 2020 op 19 november.

Hoe doen we dat?
De integrale aanpak die nodig is om natuurinclusief denken en doen succesvol in de genen van wonen, werken en welzijn te krijgen, hanteren we ook voor Natuurlijk 2020. Dat doen we tijdens het congres én de Road To aan de hand van drie pijlers:

Integraal/Ecosysteemdenken
De eerste pijler gaat in op de noodzaak van integraal denken en doen. Alleen met een integrale blik op ecosystemen draagt groen bij aan een structurele en duurzame verbinding van de natuur met wonen, werken en gezondheid. Hoe functioneert een dergelijk integraal ecosysteem eigenlijk? En, meer organisatorisch, hoe ontwikkel je een integrale visie met alle stakeholders? En hoe stem je beleidsplannen, budgetten en ambities op elkaar af?

Waarde(ring)
In de tweede pijler staat de waarde centraal. Waarom doen we het, wat levert het op en voor wie? De wetenschap speelt een cruciale rol in deze pijler, daarom schuiven wij expliciet diverse onderzoeken en projecten naar voren die zich richten op het monitoren en analyseren van de baten van de natuur voor onze leefomgeving. Het doel: een breed bewustzijn van natuur en biodiversiteit bij uitvoerders, planners, beleidsmakers en inwoners.

Doen
In de derde pijler staat het doen centraal. Inspirerende voorbeelden, geleerde lessen, geslaagde burgerinitiatieven, innovaties, handvatten en meer. Want we moeten weg van tijdelijke impulsen en pilotprojecten. Het is nu tijd voor actie. Met deze pijler laten we zien hoe ook jij natuurinclusief aan de slag kan, zij het in een grootschalig project of in een buurtinitiatief.

Programma
Zodra alle keynotes, workshops, masterclasses en rondetafeldiscussies bekend zijn, vindt u dat op de site. Het wordt een dagvullend programma. Met actuele kennis, inspiratie én meer dan voldoende mogelijkheden om te netwerken, uw vragen voor te leggen aan sprekers en andere deelnemers. 

Doet u mee?
Nu is de tijd om aan te tonen dat natuur niet een nice to have, maar een need to have is. In steden, dorpen, buurten en gebouwen. Want het kan en het moet. Doet u mee?

Bekijk het programma Meld u gratis aan 

Terug naar boven