Programma

Op 30 november 2023 vond de vijfde editie plaats van hét grootste congres over een natuurinclusieve leefomgeving in Nederland. Alle facetten komen aan bod in een afwisselende dag die je helemaal op maat kunt samenstellen. Onderstaand vast de opbouw en de eerste sessies. Als eerste op de hoogte zijn van updates rondom Congres Natuurlijk? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief of volg ons op Linkedin!

Filter

Filters verwijderen (reset)
 

 •  

  De Lounge is het hart van het festival. Dé plek waar je de hele dag door terecht kunt voor een hapje en drankje. En waar je andere deelnemers en partners kunt ontmoeten. Dit jaar bieden we samen met onze partners onder meer de volgende activiteiten aan in de Lounge:

  • Ontmoet een aantal toonaangevende bedrijven en organisaties en maak kennis met de producten en diensten waarmee ze jou kunnen helpen om nog natuurinclusiever te worden in je dagelijks werk.

  • Kom langs bij de stands van de initiatiefnemers van het congres Natuur  voor Elkaar en Oversticht.

  • Maak kennis met initiatieven als de Struikrovers, de Straatboer, Building Balance en de Groene Lopers. 

  • Deel je kennis met de Saxion-studenten die graag met je in gesprek gaan over hun ideeën over een geschikte procesaanpak voor lokale initiatieven. En je uitdagen voor hun Serious Game over over Gebiedsgerichte aanpak) 

  • Ga zeker even langs bij het Infopoint van de Agenda Natuurinclusief. Laat je bijpraten over hun plannen en ambities én geef aan waar jouw wensen en behoeftes liggen. 

  • Praat mee over de praktische toepassing van het Actieprogramma Toekomstbestendig Bouwen! Voorkom dat we nu de problemen bouwen van de toekomst.

  • Ontmoet (de winnaars van de Natuurinclusief Bouwen Award van) de Vogelbescherming.

  • Maak kennis met bouwbiologe Nathalie Groot Kormelink en de Zwolse Klimaatburgemeesters.

  • Speel het vorig jaar tijdens Congres Natuurlijk ontwikkelde biodiversiteitsspel Plantje Boom.


  De Lounge is de hele dag geopend! 
  20231130de-lounge,
 • 09:40 - 10:00Overige

  Kick off door gedeputeerde Liesbeth Grijsen, Ambassadeur Natuurinclusief André vd Zande en Mirre Kokkeler (Dura Vermeer)

  20231130overig,
 • Bauke de Vries
   

  In opdracht van het Ministerie van LNV hebben Bureau Stroming en Greensteps Duurzame Innovatie de Werkwijze ‘Klimaatadaptatie met natuur tussen stad en platteland’ ontwikkeld. De werkwijze is een combinatie van een procesaanpak en een inhoudelijke systematische gebiedsanalyse, en geeft zicht op passende en effectieve oplossingsrichtingen voor natuurlijke klimaatadaptieve maatregelen op de rand van stad en landelijk gebied, in combinatie met andere ruimtelijke opgaven. Hogeschool Saxion is gevraagd om een training te ontwikkelen voor procesbegeleiders om te leren werken met de werkwijze. In de sessie worden de hoofdlijnen van de aanpak toegelicht, worden ervaringen van deelnemers met vergelijkbare opgaven uitgewisseld en worden behoeften aan inhoudelijke en methodische verdieping in kaart gebracht.  

  20231130parallelsessie,
 • Maike Nelissen
   

  Een groen schoolplein voor ieder kind! Dat is niet alleen leuk, maar ook zo nodig. ‘Kinderen spelen dramatisch minder buiten’, dat blijkt ook weer uit onderzoek van Jantje Beton in 2022. 40% van de kinderen speelt minder dan 1 uur buiten. Wat ons betreft, is dit veel te weinig, aangezien buitenspelen en in aanraking komen met natuur cruciaal is voor kinderen. Zowel voor hun gezondheid als hun cognitieve, sociale en motorische ontwikkeling. Een groen schoolplein is één van de manieren om kinderen meer in aanraking te laten komen met de natuur. Het is een groene speelplek én buitenlokaal in één en biedt tegelijkertijd kansen voor biodiversiteit en klimaatadaptatie. Tijdens deze workshop krijgt u meer inzicht in de koppelkansen van groene schoolpleinen met relevante thema’s als klimaatadaptatie, gezondheid, biodiversiteit, groen speelbeleid en integrale huisvestingsplannen. U komt meer te weten over de ondersteuningsmogelijkheden vanuit het programmateam Groene Schoolpleinen en we delen de ervaringen die wij afgelopen vier jaar hebben opgedaan.

  20231130parallelsessie,
 • Roel Bosch
   

  In de workshop gaan we op een praktische manier aan de slag met behulp van de brochure Natuurinclusief (ver)bouwen in Overijssel. Na een korte presentatie gaan we aan de hand van voorbeelden van bouwplannen in de praktijk brengen hoe je natuurinclusieve maatregelen kunt opnemen in de bouwplannen, of hoe je daarover kunt adviseren.
  De workshop is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij vergunningsaanvragen van bouwplannen: architecten, ontwerpbureaus, (bouw-)adviseurs, aannemers, ontwikkelaars, woningbouwverenigingen en gemeenten.

  20231130parallelsessie,
 • Harry Boeschoten
   

  Staatsbosbeheer beheert in toenemende mate groene gebieden in stadslandschappen. In onze visie ‘groene metropool’ zoeken we naar wegen de betekenis van die gebieden voor natuur en recreatie te verbinden met andere maatschappelijke opgaven zoals woningbouw, energietransitie, natuurinclusieve landbouw enzovoort. In de keynote wordt ingegaan op de visie en op de praktijk; kansen en dilemma’s. Wat werkt wél en wat niet. En wat zou de inzet van het nieuwe kabinet moeten zijn. 

  20231130keynote,
 • Aniek IvensSanne Janssen
   

  De biodiversiteit gaat zorgelijk snel achteruit. Burgers kunnen de biodiversiteit stimuleren door hun tuinen te vergroenen, maar óók door natuurinclusieve maatregelen te nemen aan de woning. Milieu Centraal weet uit consumentenonderzoek dat mensen nog weinig weten over natuurinclusief (ver)bouwen. We zien ook dat veel initiatieven en informatie rondom dit thema gericht zijn op professionals en niet op particulieren. Milieu Centraal richt zich juist op particulieren en kan zo de vertaalslag maken van professionele informatie naar praktisch toepasbare tips. We laten zien welke maatregelen particulieren kunnen nemen, wat weten ze van dit thema en op welke manier kunnen zij gestimuleerd worden om vogelnestkasten op te hangen, groene gevels of een groen dak aan te leggen.

  20231130parallelsessie,
 • Anneke CoopsThirza Wesselink
   

  Wie weet wat het snelste dier ter wereld is dat regelmatig in het centrum wordt gespot? Of wie heeft ooit in de stad die soort gezien die geassocieerd wordt met de Wieden en Weerribben en die naar koeienstal riekende uitwerpselen achterlaat? De vlinder die zijn naam dankt aan een vogel komen we waarschijnlijk eind november niet tegen, net zo min als de vleermuis die klinkt als een disco…
  Er is meer natuur in de stad dan je denkt, als je er maar voor open staat.
  Tijdens onze excursie lopen we vanuit het Provinciehuis via een toekomstige natuurinclusieve wijk en langs het water de oude stad in. Op onze wandeling zullen we ontdekken hoeveel natuur er eigenlijk in de stedelijke omgeving te zien en beleven valt.

  20231130excursie,
 • Wendy van Poppel
   

  Verduurzaming is nodig en gewenst. De Wet natuurbescherming stelt dat er geen beschermde dieren gedood mogen worden, en die wonen nu juist in de spouwmuren. Ecologisch onderzoek is kostbaar en tijdrovend, maar ook de Raad van State heeft bevestigd dat bij isolatie rekening gehouden moet worden met deze dieren.
  Provincie Utrecht heeft een werkbare oplossing ontwikkeld voor zowel de verduurzaming als voor de soortenbescherming: het pre-SoortenManagementPlan. De provincie Overijssel werkt inmiddels ook met de methodiek. Door de ministeries BZK en LNV is het natuurvriendelijk isoleren nu als landelijke norm gesteld, en zijn er middelen alle gemeenten hiermee aan de slag te laten gaan.

  20231130parallelsessie,
 • Marit Janse
   

  Het getijdenpark Keilehaven is onderdeel van een grotere strategie rondom de rivieroevers van Rotterdam om de kwaliteiten van de Maas als centrale, groene ruimte in het stedelijk gebied te versterken en de beleving van de getijdendynamiek voor alle inwoners te verbeteren. Het ontwerp won onlangs de Award Natuurinclusief Bouwen & Ontwerpen 2023 van Vogelbescherming, dé prijs voor het meest inspirerende natuurinclusieve project. In de lezing wordt ingegaan hoe klimaatadaptief en natuursensitief ontwerp start bij het herstel van de verbinding met de natuur en het ontwerp voor een nieuwe type stadspark, het getijdenpark. 

  20231130parallelsessie,
 • Renske Visscher
   

  Voor niks gaat de zon op en daar kijkt niemand echt van op…Duizenden onderzoeken tonen aan hoe effectief natuur is voor onze gezondheid en toch wordt natuur nog nauwelijks op die manier benut. Wat  zou er gebeuren als we dat wel gaan doen? En we natuur weer terugbrengen in onze woon, werk én zorgomgeving? In deze keynote krijg je aan de hand van kerncijfers en voorbeelden uit de praktijk concrete adviezen om mee aan de slag te gaan.

  20231130keynote,
 • Martijn Wubbolts
   

  De Omgevingswet. Die is er al wel, maar de invoering ervan laat nog even op zich wachten. Dat biedt echter ook de kans om ons voor te bereiden op het moment dat deze van kracht wordt! Ben jij betrokken bij de leefomgeving? En geef je een stem aan thema’s die niet voor zichzelf kunnen spreken, zoals biodiversiteit, klimaat en milieu? Dan is deze workshop zeker iets voor jou.

  Wat gaan we doen?

  Het concept is simpel: We brengen je op de hoogte van de inhoud en het laatste nieuws over de Omgevingswet samen met mede provinciegenoten. We doen dit aan de hand van een recent ontwikkelde infograhpic die jullie meeneemt in het participatieproces onder de Omgevingswet. Hierbij kom je erachter op welke manier je nieuwe ruimtelijke instrumenten benutten om meer voor elkaar te krijgen. Ook biedt het een mooie kans om medestanders te ontmoeten die zich inzetten voor de natuur op het vlak van ruimtelijke ordening.

  Twee vliegen in één klap, dit wil je dus niet missen!

  Natuur en Milieu Overijssel (NMO) heeft veel ervaring met het ondersteunen en faciliteren van vrijwilligers en groene groepen op het thema ruimtelijke ordening. Graag zetten wij deze expertise in om het kennisveld uit te breiden en de huidige kennis en kunde te bestendigen onder de groene vrijwilligers. Daarnaast vinden wij het belangrijk om met ons werk te bouwen aan en bij te dragen aan een mooi en duurzaam Overijssel en onze ervaringen landelijk beschikbaar te stellen.

  20231130workshop,
 • Claudia BouwensIngrid SlootsMichel Post
   

  Waar verschillende gemeenten al goed op weg zijn om natuurinclusief bouwen te implementeren, zijn er vele die nog zoeken naar de juiste handvatten. In 2023 heeft OSKA met behulp van gemeenten, provincies, bouwers, ontwikkelaars en standaardisatieorganisaties een handreiking opgesteld voor een praktische invulling van natuurinclusief bouwen. Hierbij worden verschillende handvatten voorgesteld om natuurinclusief bouwen voor iedereen mogelijk te maken, gebruikmakend van het vele werk dat er op dit moment al plaatsvindt.

  De sessie relateert het rapport aan de huidige situatie met voorbeelden uit de praktijk en biedt de aanwezigen inspiratie om natuurinclusief bouwen in de toekomst in heel Nederland de standaard te maken.

  20231130parallelsessie,
 • Nathalie Groot Kormelink
   

  Middels een powerpoint presentatie geeft bouwbioloog en architect Nathalie Groot Kormelink een introductie in de bouwbiologie. Een, voor de meeste mensen, nog onbekend vakgebied in Nederland. Bouwbiologie is de interdisciplinaire wetenschap die zich richt op de gezondheid, het comfort en de duurzaamheid van gebouwen en het effect van die gebouwen op de omgeving. Bouwbiologie gaat een flinke stap verder dan duurzaam en biobased bouwen.
  Tijdens de presentatie zullen naast de introductie in de bouwbiologie, enkele richtlijnen uit de bouwbiologie gelegd worden op natuurinclusief bouwen. Dit geeft een nieuwe en verrassende blik op natuurinclusief bouwen. Nathalie laat vervolgens zien of er wetenschappelijk onderzoek gedaan is naar de gevolgen hiervan voor flora en fauna. En of er oplossingen zijn?
  Met als slotakkoord: zijn we wel goede gastheren/vrouwen?

  20231130parallelsessie,
 • 11:30 - 11:45Overige

  Prijsuitreiking Overijsselse vrijwilligers

  20231130overig,
 • Jurian van der Waal
   

  Deze sessie wordt gegeven door Floris Heinen, Jurian van der Wal en Bart Mentink. 

  20231130parallelsessie,
 • Edwin Witter
   

  Natuurinclusief bouwen wordt de norm. Maar hoe zorg je ervoor dat initiatiefnemers voldoende maatregelen opnemen in hun plannen? Hoe zorg je dat er voorzieningen komen die kans maken om ook daadwerkelijk gebruikt te worden door soorten? Door de gemeente Ede en Zwolle is gekozen voor een puntensysteem.

  Op basis van de investeringssom dient een vooraf bepaald aantal punten gehaald te worden. Deze punten zijn verbonden aan een maatregelencatalogus. Op deze wijze is vooraf bekend hoeveel er maatregelen in het ontwerp opgenomen moeten worden.

  De natuurwaardekaart kent aan verschillende habitats binnen een gemeente een verdubbeling toe aan bepaalde maatregelen. Op deze wijze kan worden gestuurd op wat in het ontwerp opgenomen moeten worden.

  20231130parallelsessie,
 • Tim van Hattum
   

  In zijn keynote laat Tim zien dat het nog niet te laat is om klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit aan te pakken. Hij schetst 7 routes naar een hoopvolle en natuurpositieve toekomst. Hij laat zien dat natuurinclusief bouwen aansluit bij een groter verhaal en een sociale beweging naar een natuurpositieve toekomst die nauwelijks meer te stoppen is. 

  20231130keynote,
 • Annette PostmaClaudia BouwensPeternel Mereboer
   

  Meer groen in de wijk is goed voor biodiversiteit, klimaat, vastgoedwaarde èn voor de gezondheid van bewoners. De Top10 publicatie ‘Natuurinclusief bouwen voor gezonde bewoners’ maakt deze gezondheidseffecten inzichtelijk. We lichten de Top10 toe en laten concrete voorbeelden van toepassingen in de wijk zien. En gaan met de deelnemers in gesprek over hun houding ten opzichte van natuur, natuur in de wijk en de relatie tot gezondheid. Hoe kunnen we gezamenlijk deze gezonde groene wijken verder brengen?

  Denk mee tijdens onze workshop!

  20231130parallelsessie,
 • Christiaan Kuipers
   

  Afgelopen maanden zijn in Zwolle meer dan 70 versteende voortuinen vergroend van sociale huurders. Inmiddels zijn de eerste Straatboeren opgeleid in andere steden om het concept ook daar te kunnen uitvoeren.

  De groenere voortuinen zijn slechts een middel, het doel van de Make-overs is huurders inspireren over de meerwaarde van biodiversiteit. En hen de handvatten geven hoe ze de tuin het beste kunnen onderhouden. Alle tuinen zijn ingericht met TweedePlants, tweedehands planten die een tweede kans krijgen.

  Maar hoe werkt zo’n Make-over en waarom slaat dit wel aan bij sociale huurders? Waarom is de samenwerking met de gemeente en de drie deelnemende Zwolse woningcorporaties zo goed?

  20231130parallelsessie,
 • Roel Bosch
   

  Hoe richten we onze steden in op meer wateroverlast, droogte en hittestress. Groenere steden dragen bij aan klimaatadaptatie, maar dragen ook bij aan een sociale en gezonde leefomgeving èn aan de biodiversiteit. Over hoe het combineren van deze opgaven natuurinclusief bouwen kan versterken gaan we in de sessie graag de dialoog aan.
  In de sessie wordt een toelichting gegeven op de verkenning Stad en Water Twente 2075 van AtelierOverijssel, over de wijze waarop steden zich kunnen aanpassen aan de klimaatverandering en hoe dit kan bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit.

  20231130parallelsessie,
 • Meerdere sprekers
   

  Welk bij deze interactieve denk- en doesessie door studenten van Saxion Hogeschool. De studenten willen nieuwe informatie ophalen voor hun project. Door jouw als deelnemers te vragen naar jouw mening over een ecosysteem op een nieuwe manier. Een manier waarop mens en natuur samenwerken met onderwijs en duurzaamheid. 
  Doel van het project is dat er een school komt waar elk kind kan leren door het te doen. Door middel van vrijwilligers kunnen de leerlingen verschillende vakken leren, zoals het timmermansvak of door een eigen bedrijfje te creëren. Een ander belangrijk uitgangspunt is dat de gebouwen op een duurzame manier worden gerealiseerd en gebruikt, zo wordt het gebied de hele week gebruikt om leegstand te voorkomen. Tevens wordt het gebied ook natuurinclusief gerealiseerd.

  Deze sessie wordt gegeven door Anjo Meeks, Romee Peters, Roos Kollen, Olaf de Wit en Isa van den Berg. Allemaal zijn ze studenten van de opleiding ruimtelijke ontwikkeling van Saxion Hogeschool in Deventer.

  20231130parallelsessie,
 • Luiz Carvalho Filho
   

  This session will show the work created by lecturers and students from Breda University of Applied Sciences - BUAS for the Architecture Biennale Rotterdam. The work explores how cities and urban design in the Netherlands should learn from practices from tropical countries. The core idea is that, due to the climate crisis, urban life in the Netherlands will become closer to that in those countries, and therefore, we should make the practice of urban design tropical.

  In deze sessie wordt het werk getoond dat docenten en studenten van Breda University of Applied Sciences - BUAS hebben gemaakt voor de Architectuur Biënnale Rotterdam. Het werk onderzoekt hoe steden en stedelijk ontwerp in Nederland kunnen leren van praktijken uit tropische landen. De kerngedachte is dat, als gevolg van de klimaatcrisis, het stedelijk leven in Nederland dichter bij dat in die landen zal komen te liggen, en dat we daarom de praktijk van het stedelijk ontwerp tropisch moeten maken.

  20231130parallelsessie,
 • Gerbert van den Dikkenberg
   

  We zitten met elkaar in een enorme transitie. Het oude denken kan en mag niet meer. We moeten meer natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen.

  We ontwerpen onze gebouwen voor 30-50 jaar. Zonder groen was dit al complex genoeg. Maar hoe verder als het gebouw er staat. In de groene wereld begint het dan vaak pas!
  Dit vraagt een enorm goede samenwerking van alle partijen die betrokken zijn bij dit project. Groenspecialist, Architect en bouwer maar ook opdrachtgever moeten heel goed beseffen welke consequenties bepaalde keuzes hebben. De groene gevel met klimop is immers snel getekend maar wie en hoe gaat deze onderhouden worden. Hier zien we vaak dat er veel uitdagingen op ons pad liggen. Op gebied van techniek, regelgeving (brandveiligheid) maar ook langdurige budgetten.

  In deze presentatie nemen we jullie mee in een aantal van deze aspecten met concrete tips en aandachtpunten. We moeten het immers doen!

  20231130parallelsessie,
 • Freya Macke
   

  Op bedrijventerreinen is natuur nodigDe meeste bedrijventerreinen vormen nu nog obstakels in het landschap voor zowel natuur als mensen. In deze sessie signaleren we de noodzaak om ruimte te maken voor natuur in combinatie met de opgaven voor verduurzaming, economische ontwikkeling en aantrekkelijke werk- en leefomgeving. Want: natuurinclusief wordt uiteindelijk een vanzelfsprekend onderdeel van toekomstbestendige bedrijventerreinen. Zo ver is het nog niet. Vooral op bestaande bedrijventerreinen komt de transitie langzaam op gang. Dit komt door een samenspel van harde en ook zachte obstakels, zoals besef van urgentie, beleid en onvoldoende samenwerking.
  We gaan in gesprek op zoek naar de instrumenten, beleidsaanpassingen, kennis en innovaties om de beweging te versnellen. Wat is er nodig op weg naar een toekomst met Natuur overal voor iedereen?

  20231130parallelsessie,
 •  

  Een ‘natuurinclusieve leefomgeving’ klinkt mooi, maar ook abstract. In deze sessie verkennen én ontwerpen we vier verschillende perspectieven op de rol die natuur kan spelen in onze steden anno 2030.
  We bouwen hierbij voort op de Ruimtelijke Verkenningen van het Planbureau voor de Leefomgeving, die vier denkrichtingen bieden voor de toekomstige ruimtelijke inrichting van Nederland. In elk van deze denkrichtingen staat steeds een andere (combinatie van) natuurwaarde(n) centraal: instrumenteel, intrinsiek en relationeel.

   

  Na een korte toelichting, gaan we samen met ontwerpers van het bureau POSAD MAXWAN aan de slag om in vier groepjes de denkrichtingen uit te werken.

   

  Hieronder geven we alvast een idee van de vier denkrichtingen:

   

  1. Instrumentele natuur in ‘Mondiaal Ondernemend’
  2. Intrinsieke waarde van natuur in ‘Groen Land’
  3. Relationele waarde van natuur in ‘Regionaal Geworteld’
  4. Je eigen bubbel in ‘Snelle Wereld’
  20231130workshop,
 • Daan Bruggink
   

  Daan vertelt hoe biobased en biofilische gebouwen een regeneratieve omgeving maken. Gebouwen die hun omgeving juist bevorderen, door het opslaan van CO2, voorkomen van stikstof en toxiciteit, water en lucht zuiveren, biodiversiteit bevorderen en een gezonde en stimulerende omgeving maken voor ons. Hij illustreert dit met diverse voorbeelden.

  20231130keynote,
 • Christiaan Kuipers

  13:30 - 15:00Excursie

  Circulair & sociaal vergroenen met TweedePlants

  Door Christiaan Kuipers

  20231130excursie,
 • Anne-Floor Zuurbier
   

  Afgelopen jaren zijn er ook in Zwolle prachtige groene schoolpleinen ontwikkeld. Gaat u mee op fietsexcursie langs deze pleinen? Ontmoet de directeur, leerkracht, leerling of ouder die zich hard heeft gemaakt voor deze groene ontwikkeling. Hij / zij vertelt u graag over hoe deze droom werkelijkheid is geworden. Waar liggen de uitdagingen bij de ontwikkeling van een groen plein? Hoe ga je hier mee om? Welke veranderingen zie je in (speel) gedrag bij kinderen? Hoe gebruiken leerkrachten het plein nu het groen is? En hoe regel je het beheer en onderhoud van het plein?
  Tijdens de excursie staan we stil bij hoe een groen plein kan bijdragen aan diverse gemeentelijke beleidsopgaves zoals biodiversiteit, gezondheid, spelen en klimaatadaptatie. Ook delen we de ervaringen die wij afgelopen jaren als programmateam Groene Schoolpleinen hebben opgedaan.

  20231130excursie,
 • Max Klasberg
   

  Gemeenten, woningcorporaties en particulieren staan in de rij om de natuur in de stad te helpen. Maar dan loop je al snel tegen de eerste vraag aan: wat is zinvol? Welke dier- en plantensoorten kunnen een steuntje in de rug gebruiken? En welke maatregelen passen daar dan bij? Tijdens deze sessie neemt Max je op interactieve wijze mee in de ‘ecologische gereedschapskist’ die is opgezet door Arcadis in samenwerking met Unitura. Hij zal eerst afpellen wanneer je überhaupt over ‘natuur’ kunt spreken. Daarna gaan we met elkaar op een rij zetten wat een huismus nodig heeft qua woon- en leefomgeving. Tenslotte laat hij de nieuwe website zien waar deze maatregelen opgezocht kunnen worden. Handig voor alle ecologen, aannemers etc. De digitale maatregelencatalogus staat op de nieuwe website Nationale Kennisbank Natuurinclusief Bouwen (NKNB). We eindigen met de vraag welke tools nog toegevoegd kunnen worden om dit platform nog aantrekkelijker te maken.

  20231130parallelsessie,
 • Kars Veling
   

  Deze sessie geeft een inkijkje in de Kleurkeur (Groen en Blauw) methodiek. Daarvoor zullen we een verkorte cursus Kleurkeur geven. De deelnemers leren de uitgangspunten en effecten die deze vorm van ecologisch berm- en watergangbeheer met zich meebrengt. We belichten hierbij de essentials vanuit de opdrachtgever en opdrachtnemer.

  20231130parallelsessie,
 • Ido SellisJanneke Paalhaar
   

  Twentse Bouwboeren is een ketenproject in Overijssel waarin samen wordt gewerkt aan het opzetten van een eerlijke, regionale keten voor biobased bouwmaterialen van vezelgewassen. Door deze keten vorm te geven bieden we een perspectief voor landbouwgebieden met een maatschappelijke opgave én bieden we kansen voor het verduurzamen van de bouwsector. We streven naar een toekomstbestendig bedrijfsleven en een klimaatrobuust en duurzaam landelijke omgeving. Het telen, verwerken en toepassen van hernieuwbare vezelgewassen vormt de rode draad in deze keten en brengt het landelijke gebied, de stedelijke omgeving en duurzaamheid binnen verschillende sectoren (bouwsector, verwerkende industrie en agrarisch ondernemers) bij elkaar.   

  20231130parallelsessie,
 • Jolanda Maas
   

  Het is goed dat er steeds meer aandacht is voor het vergroenen van schoolpleinen, maar de speel-, leer- en natuurwaarde van veel Nederlandse groene schoolpleinen is nog niet optimaal, wat ten koste kan gaan van het positieve effect van het groene schoolplein. Samen met diverse partners heeft de VU een kwaliteitstool ontwikkeld waarin beschreven wordt aan welke aspecten een groen schoolplein moet voldoen om de speel-, leer- en natuurwaarde, en daarmee de gezonde ontwikkeling van kinderen, biodiversiteit en klimaatbestendigheid optimaal te stimuleren. Tijdens de keynote zal Jolanda Maas de tool presenteren waardoor je na het volgen van de lezing precies weet hoe je je groene schoolplein het best kan inrichten.

  20231130keynote,
 • Rosalie van DamAmy Wortel
   
  • Opwarmer
  • Theorie
  • Vragen beantwoorden aan de hand van de World Cafe methode 
  • Conclusie

  Gegeven door Rosalie van Dam en Amy Wortel.

  20231130workshop,
 • Sanne Alferink
   

  In deze Serious Game sessie komen de deelnemers tijdens een fictieve casus samen om uitdagingen die spelen op een bedrijventerrein gezamenlijk aan te pakken. Iedere deelnemer aan het spel heeft zijn eigen belangen en uitdagingen. Het doel van deze sessie is om kansen te identificeren uiteindelijk tot een samenwerking uit komen. De sessie duurt ongeveer een uur. 

  20231130parallelsessie,
 • Kristie van OsGerdi de Vries
   

  Op bedrijvenpark RW50 in Kampen is parkmanagement verplicht voor alle bedrijven die er zitten. Door de jaren heen heeft parkmanagement zich ontwikkeld van het opzetten van basisdiensten (schoon, heel, veilig) tot verduurzaming van het bedrijventerrein. Het project B(l)oeiend RW50 is één van die duurzaamheidsprojecten. In deze sessie geven we aan hoe we dit voor elkaar hebben gekregen. Eigenlijk een voorbeeld zoals de Raad van de Leefomgeving en Infrastructuur vindt dat we in de toekomst moeten samenwerken.

  20231130parallelsessie,
 • Ulla-Britt Kr√§merJacob LubRosanne le RoyGerard Selimink
   

  Ontdek de toekomst van wijkontwikkeling op ons event! In januari 2024 start het INTERREG A-project Future BEEing (NL & D), waarbij innovatieve configuratie- en simulatiesoftware wordt ontwikkeld. Leer hoe deze tool helpt bij weloverwogen besluitvorming op wijk-, gebouw- en productniveau. Mis het niet - bezoek ons en maak deel uit van de evolutie in duurzame wijkontwikkeling.

  20231130parallelsessie,
 • Marco van Es
   

  Biodiversiteitsherstel in de stad heeft een direct positief effect op onze gezondheid. Bacteriën en micro-organismen zijn namelijk essentieel bij het trainen van onze weerstand, vooral de bacteriën die in de natuur voorkomen. Marco van Es van Bac2nature laat de onlosmakelijke relatie zien tussen bacteriën in de stad en die in en op ons lichaam. En wat de invloed van natuur inclusief bouwen hierop kan zijn op het niveau van de stad, Bac2theCity, een gebouw , Bac2building en speeltuin, Bac2play.

  20231130keynote,
 • 15:45 - 16:00Overige

  Feestelijke afsluiting

  20231130overig,
 • 20231130overig,

Alle filters verwijderen (reset)

Terug naar boven