Programma

Op 24 november 2022 vindt de vierde editie plaats van hét grootste congres over natuurinclusief bouwen in Nederland. Alle facetten van Natuurinclusief bouwen komen aan bod in een afwisselende dag die je helemaal op maat kunt samenstellen. Klik hier voor een uitgebreide omschrijving van de ingrediënten voor een heerlijke dag. Onderstaand vast de opbouw en de eerste sessies. Als eerste op de hoogte zijn van updates rondom het programma? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief of volg ons op Linkedin!

Filter

Filters verwijderen (reset)
 

 • 09:00 - 09:35Overige

  Inloop in de Lounge, dé plek voor ontmoeting en verbinding vandaag

  20221124overig,
 • 09:35 - 09:45Keynote

  Welkom op Natuurlijk 2022. De opening.

  20221124keynote,
 • Ferenc van Damme
   

  Een vurige inspiratiesessie gebaseerd op overtuigende feiten, rake onderzoeken en cijfers, leerzame praktijkervaringen, gezond verstand en werkbare inzichten, voor iedereen die wil dat meer mensen zich inzetten. Voor de democratie, voor het dorp, voor de vereniging, voor de club, voor de coöperatie, voor de partij, voor van alles. Iedereen zegt dat te willen. Maar de grote vraag waar iedereen mee rondloopt in deze verwarrende tijden is: ‘Hoe dan?’

  20221124keynote,
 • Meerdere sprekers
  20221124parallelsessie,
 • Harm Klaas NaaijerMo SedighiMaarten Sakkers
   

  De Weespertrekvaartbuurt wordt herontwikkeld tot groen en natuurinclusief gebied. VORM won de tender van twee van de kavels, waarin 223 huishoudens een woning vinden. Een programma voor wonen, zorg & werken in een groene oase. Een helende omgeving waar mens en natuurlijk gezond wonen en werken, met op achter meter hoogte een grondpakket met volwassen bomen & beplanting. Belangrijkste criteria waren de groene, ecologische kwaliteit van het plan en het aanbod aan middeldure huurwoningen. De gemeente licht het stedenbouwkundig plan, de opgestelde bouwenvelop en beoordelingscriteria toe. VORM verteld over de unieke aanpak, hoe de criteria onderdeel uitmaakten van de inzending & het uiteindelijke natuurinclusieve resultaat. Lees hier meer over GROEI.

  20221124parallelsessie, parallelsessie
 • Elwin de Vink
   

  Wat is de waarde van natuurinclusief bouwen voor de investeerder en eigenaar? Hoe zorg je dat het niet alleen een extra kostenpost wordt die drukt op de totale begroting?

  Natuurinclusief ontwerpen hoeft niet alleen waarde aan de kant van de natuur te leveren. De waarde kan en zou veel breder moeten zijn….Door slim te ontwerpen kunnen meerdere (duurzame) maatschappelijke doelen worden bediend en kunnen tegelijkertijd veel euro’s worden bespaard. Dus nog meer redenen om nu Natuurinclusief te gaan bouwen! Ook voor diegene die Natuurinclusief bouwen niet direct als eerste prioriteit heeft staan of twijfelt over de kosten hiervan.

  In deze presentatie laten zien hoe en op welke wijze deze meerwaarde kan worden behaald.

  20221124parallelsessie, parallelsessieparallelsessie
 • Marleen Kaptein
   

  Beschrijving proces in unieke samenwerking van gemeente Culemborg, Stichting EVA, BetuwsWonen en bewoners bij realiseren van de wijk EVA-Lanxmeer.
  Thema’s: Ecologische architectuur in relatie met organische ontwikkeling van het landschap, uitgaan van de ‘Genius Loci’. Inbedding van integraal waterconcept en warmtenet in ontwerp. Sluiten van stof- en energiekringlopen en zichtbaar maken van natuurlijke kringlopen in een groene leefomgeving met veel ruimte voor ontmoeting. Hovenstructuur met gezamenlijke tuinen vormde de basis voor het sociale leven in de wijk. Meerdere bouwfasen, o.a. op initiatieven van bewoners in PO en CPO. Toepassen van houtskeletbouw en biobased materialen vermindert CO2. Groeiende rol bewoners gedurende het proces zorgde voor ‘eigenaarschap’ en veel nieuwe initiatieven.

  20221124parallelsessie, parallelsessieparallelsessieparallelsessie
 • Meerdere sprekers
   

  “In december 2019 stemde de gemeenteraad in met het ontwikkelingsplan voor de wijk Olstergaard. Nu, bijna drie jaar later, zijn er al een aantal woningen gerealiseerd en worden enkele woningen zelfs al bewoond. Kenmerkend voor de wijk Olstergaard is de bijzondere aandacht voor duurzaamheid, natuur inclusie en circulariteit. Bovendien is de wijk Olstergaard ontstaan vanuit een unieke samenwerking tussen gemeenten, bewoners, omwonenden en andere betrokken partijen.

  Wij, drie laatstejaars studenten van het Saxion in Deventer, zijn gevraagd, vanuit de gemeente Olst-Wijhe en het lectoraat Duurzame samenleving, om de successen en de te leren lessen in kaart te brengen. Deze inzichten kunnen namelijk gebruikt worden voor toekomstige wijken. Hier zullen we tot januari mee aan de slag gaan.

  Tijdens het congres zouden wij graag onze opdracht verder toe willen lichten en alvast onze eerste bevindingen met jullie willen delen. Dus woon jij, of ben jij geïnteresseerd, in de wijk Olstergaard, dan zien we je graag op 24 november 2022 terug. Hopelijk tot dan!”

  20221124parallelsessie, parallelsessieparallelsessieparallelsessieparallelsessie
 • Jesse de Klerk
   

  Hoe kom je tot groene, gezonde en toekomstbestendige bedrijventerreinen? Een belangrijke vraag om antwoord op de geven en een vraag waarvoor de minsterraad onlangs €26 miljoen heeft toegekend aan het programma ‘Werklandschappen van de Toekomst’. Maar veel kennis is er ook al en tijd om te wachten met het nemen van acties is er niet. Daarom lanceren een aantal initiatiefnemers van het handboek eind 2022 dé website met alle beschikbare informatie voor iedereen die een bedrijventerrein nu al wil verduurzamen. Hoe creëer je draagvlak? Hoe kom je tot ambities? Hoe weet je of je de juiste maatregelen neemt? Hoe zorg je voor financiering? In deze sessie geven wij, als sneak-preview op de website, antwoord op deze vragen.

  20221124parallelsessie, parallelsessieparallelsessieparallelsessieparallelsessieparallelsessie
 • Bertus StufkenAniek WierstraKoen Schotman
   

  Stufken Buitenruimte, Studio Mireille Langendijk en Saxion Hogeschool zetten zich in voor toekomstgerichte gebiedsontwikkeling. Bertus Stufken deelt tijdens de sessie de visie van zijn bedrijf, inclusief animaties van innovatieve projectlocaties uit het verleden. De groep studenten is bij hem aangehaakt voor de visievorming van Apeldoorn-Zuid. Samen willen zij de gemeente Apeldoorn overtuigen van hun ontwerp en aanpak. 

  20221124parallelsessie, parallelsessieparallelsessieparallelsessieparallelsessieparallelsessieparallelsessie
 • Nanneke van der HeijdenMark Verhijde
   

  Participatie staat centraal in de Omgevingswet. Ben jij een initiatiefnemer van een ruimtelijke ontwikkeling? Dan start je een omgevingsdialoog! Maar, met wie uit de omgeving ga je in gesprek? Hoe stel je de beste groep samen en welke gespreksvormen zet je in? En, hoe betrek je actiegroepen en belanghebbenden en hoe ga je om met weerstand? Tijdens een super praktische sessie helpen Mark Verhijde en Nanneke van der Heijden je bij het maken van een plan voor je omgevingsdialoog. Dat doen ze met tools uit hun Expertboek In 10 stappen Beter in burgerparticipatie (2020).

  Bevalt de praktische aanpak van bewonersparticipatie? Bestel dan het Expertboek via Acquire Publishing (https://www.beterinburgerparticipatie.nl/) met speciale congreskorting voor 15 Euro (code Natuurlijk 2022).

  20221124parallelsessie, parallelsessieparallelsessieparallelsessieparallelsessieparallelsessieparallelsessieparallelsessie
 • Anneke CoopsThirza Wesselink
   

  Wie weet wat het snelste dier ter wereld is dat regelmatig in het centrum wordt gespot? Of wie heeft ooit in de stad die soort gezien die geassocieerd wordt met de Wieden en Weerribben en die naar koeienstal riekende uitwerpselen achterlaat? De vlinder die zijn naam dankt aan een vogel komen we waarschijnlijk eind november niet tegen, net zo min als de vleermuis die klinkt als een disco…
  Er is meer natuur in de stad dan je denkt, als je er maar voor open staat.
  Tijdens onze excursie lopen we vanuit het Provinciehuis via een toekomstige natuurinclusieve wijk en langs het water de oude stad in. Op onze wandeling zullen we ontdekken hoeveel natuur er eigenlijk in de stedelijke omgeving te zien en beleven valt.

  20221124excursie,
 • Meerdere sprekers
   

  Elke expert is beschikbaar voor vier speedconsults van een kwartier. Zeker zijn van een afspraak? Schrijf je dan nu vast in. Stuur een mail naar events@acquirepublishing.nl Vermeld met wie je een afspraak wil inplannen en welke vraag je wil voorleggen. 

  Op de dag zelf inschrijven kan ook, maar let op, vol=vol. 

  20221124speedconsult,
 •  

  Natuurlijke netwerkbouwer en enthousiasmeerder van Natuur dichtbij mensen. Programmaleider (plv.) van Natuur voor Elkaar, de organisatie achter Congres Natuurlijk. 

  20221124speedconsult, speedconsult
 • Elwin de Vink
   

  Binnen de Donker Groep functioneerde Elwin de Vink de afgelopen 20 jaar op het gebied van tuin- en landschapsontwerp als Hoofd Ontwerp met diverse internationale prijzen als resultaat. Hieronder de prestigieuze ULI en ELCA Award voor Circl. Dit project heeft zijn blik op het vak veranderd waarbij de conclusie is dat het echt snel duurzamer moet. Tegenwoordig richt hij zich met name op deze transitie in zijn nieuwe functie  Manager Businessdevelopment Duurzame Leefomgeving 

  20221124speedconsult, speedconsultspeedconsult
 •  

  Marieke de Keijzer is landschapsarchitect en werkzaam bij Natuur voor Elkaar, Provincie Overijssel. Ze houdt zich bezig met de buitenruimte op verschillende schaalniveaus. Haar focus ligt op de beleving van het landschap en de interactie tussen de plek en de gebruiker. Ze ontwerpt, onderzoekt en geeft workshops, zowel zelfstandig als in samenwerking met anderen.  

  20221124speedconsult, speedconsultspeedconsultspeedconsult
 • Nanneke van der Heijden
   

  Nanneke van der Heijden is participatieprofessional en adviseur participatie Omgevingswet. Zij faciliteert participatieprocessen, ook als gespreksleider.  

  20221124speedconsult, speedconsultspeedconsultspeedconsultspeedconsult
 •  

  Ambassadeur natuurinclusief bouwen en eigenaar van adviesbureau Nest. Ingrid maakt concreet hoe een project natuurinclusief kan worden. Ze koppelt graag feiten en data aan creativiteit en ontwerpen om tot passende oplossingen met maximale impact op de leefomgeving te komen. Daarbij worden koppelkansen met klimaatadaptatie en een verbeterde leefomgeving voor mens en dier centraal gesteld. 

  20221124speedconsult, speedconsultspeedconsultspeedconsultspeedconsultspeedconsult
 • Annemarth Idenburg
   

  Natuurinclusief bouwen heeft meer nodig dan een ontwerp dat ruimte geeft aan natuur in gebouwen, straten, wijken en steden.  Bouwen voor de toekomst heeft meer nodig dan een scenario over hoe toekomstige generaties willen wonen en werken. In deze presentatie licht ik het belang van een eco-systemische benadering van bouwopgaven toe, en waarom het zo moeilijk is om dat te realiseren. Maar ook waarom ik denk dat de volgende generatie bouwers, ontwerpers, planners en beleidmakers, bestuurders en bewoners, daar minder moeite mee heeft. Ik ben een hoopvol mens. 

  20221124keynote,
 • Maikel Aragon van den Broeke
   

  Het maatschappelijk draagvlak en de ambities op het gebied van natuurinclusief bouwen (NIB) nemen (gelukkig) gestaag toe. Zo ook binnen de provincie Overijssel. Zij stelt in het actieplan MVI 2018-2019 dat er “natuurinclusief gewerkt wordt” en dat zij “gaan voor het behoud en het versterken van de biodiversiteit”. Hoe dat te doen is echter niet beschreven. Dit zien wij vaker gebeuren. Ambities op hoofdlijnen te over, maar geen of (te) weinig concrete uitwerking van waarom, hoe, wat, waar en hoeveel. Om NIB écht te laten werken is het noodzakelijk om de (hoge) ambities gedurende de gehele projectcyclus te behouden en te borgen. Maikel presenteert verschillende ideeën om NIB een volwaardig(er) thema te laten zijn gebaseerd op eigen projectervaringen. Vervolgens gaan jullie zelf aan de slag met één of meerdere concrete casussen. 

  20221124workshop,
 • Jolanda Maas
   

  In haar lezing zal Dr. Jolanda Maas aan de hand van wetenschappelijke kennis uit haar eigen en andere onderzoeken antwoord geven op vragen als ‘ Hoe belangrijk is groen voor de gezondheid van mensen?’  en ‘Op welke manieren kan een groene omgeving bijdragen aan de gezondheid van mensen?’. Tot slot zal ze ingaan op de vraag hoe we het groen het beste kunnen inzetten en vormgeven ten behoeve van de gezondheid van mensen. 

  20221124keynote,
 • 12:00 - 13:30Overige

  Lunchen in de Lounge

  20221124overig,
 • Meerdere sprekers
  20221124parallelsessie,
 • Heidi van Woudenberg
   

  Hoe kun je de opgaves op het gebied van klimaatadaptatie en natuur combineren met andere ruimtelijke opgaves, zodat je de schaarse ruimte in en rondom de stad optimaal benut? Voor ministerie LNV is door bureau Stroming en GreenSteps Duurzame Innovatie een werkwijze voor een compact gebiedsproces ontwikkeld. De werkwijze helpt een gemeente, waterschap maar bijv. ook ondernemers op een bedrijventerrein om inzichtelijk te krijgen waar en hoe klimaatadaptatie met natuur te combineren is met andere ruimtelijke opgaves. Aan de hand van een praktijkcasus neem ik je tijdens deze sessie graag mee in de werkwijze. 

  20221124parallelsessie, parallelsessie
 • Jan Erik FokkeOtto Veerman
   

  Jan Erik Fokke vertelt over transities in onze samenleving die ook grote impact hebben op het creatief vakonderwijs. Het nieuwe maken gaat over positieve impact maken, over bijdragen aan maatschappelijke en sociale veranderingen. Met Otto Veerman (Voedselbos Zwolle) en Cibap-studenten heeft hij gewerkt aan het vraagstuk hoe je inwoners enthousiast kunt maken voor een voedselbos.

  Jan Erik Fokke kwam eind 2017 eigenlijk per toeval in het onderwijs terecht. Eerst als manager, maar het geven van twee uur les in de week deed hem beseffen dat hij als docent van meer betekenis kan zijn. Hij begon aan de opleiding Docent Beeldende Kunst en Vormgeving op maat in Zwolle en studeerde af met het ontwerponderzoek naar een leerroute Impactmaker. Daar ontdekte hij zijn missie: mbo-studenten helpen volwaardig bij te dragen aan de grote transities in de samenleving.

  20221124parallelsessie, parallelsessieparallelsessie
 • Wendy Oude Vrielink
   

  Het klimaatprobleem vraagt dringend om extra zonnevelden en windmolens. Tegelijk hebben we ook een biodiversiteitcrisis. Wat nou als we deze opgaven combineren, zodat beleefbare landschappen ontstaan waar ruimte is voor energie, natuur, educatie en recreatie? Dat is het idee van energietuinen.
  Hoe doe je dat? Dat leren we op verschillende pilotlocaties in Nederland.
  Bijvoorbeeld op de Noordmanshoek in Wijhe. In dit landgoed van de toekomst richten we ons niet alleen op het natuurinclusief opwekken van duurzame energie, maar ook op duurzame voedselproductie en natuurinclusieve, biobased woningen. En dat alles onder regie van inwoners.

  In deze sessie gaan we in gesprek over wat we in de praktijk geleerd hebben.

  20221124parallelsessie, parallelsessieparallelsessieparallelsessie
 • Jasper van den Munckhof
   

  Biobased bouwen met regionaal geproduceerde bouwmaterialen. Het kan! Door de introductie van vezelgewassen als teelt opties voor boeren kan een deel van stikstof, waterkwaliteit en klimaat issues in de landbouw en de bouw worden opgelost. De oogst gaat naar regionale verwerkingseenheden die er bouwmateriaal van maken voor de bouwers in de regio en daarbuiten. Maar hoe krijg je zo’n korte keten voor bouwmaterialen van de grond? Hoe pak je zelf een rol in deze nieuwe korte keten? En waarom moeten we daar haast mee maken?

  20221124parallelsessie, parallelsessieparallelsessieparallelsessieparallelsessie
 • Kristoff Derveaux
   

  Het huidige Saxion-plein te Enschede (aan de ingang) is groot, leeg, erg warm en watert het af op het riool. Ook niet bepaald een aantrekkelijke plek om een pauze door te brengen. Dat kan beter! De uitdaging die we aan studenten gaven was om, rekening houdend met de functies die het plein moet vervullen, een klimaatbestendig plein te ontwerpen dat ook veel uitnodigender is. We nemen u mee in hoe we het Saxionplein klimaatadaptief gaan inrichten met oog voor het behoud van functie en het toevoegen van functies. Maar daar stopt het niet, de hele campus wordt bekeken. We gaan met elkaar in gesprek om te kijken welke items we nog kunnen toevoegen om ook de natuurinclusiviteit op de campus te vergroten. 

  20221124parallelsessie, parallelsessieparallelsessieparallelsessieparallelsessieparallelsessie
 • Timo Roeke
   

  Hoe beleeft een vogel een stad? Voor vogels is de wereld meer stedelijk en dus gevaarlijker geworden. Helaas zijn onze steden het snelst goriende biotoop ter wereld. Mensen richten dit biotoop vooral zo praktisch mogelijk voor zichzelf in. Denk aan bebouwingen, verlichting en waterafvoer. Maar de oorspronkelijke bewoners van het gebied kunnen hun weg er niet in vinden. 

  Met de huidige woningopgaaf hebben we de kans op de gebouwede en natuurlijke omgeving met elkaar te verweven. Stadsplanning en ontwerp zijn essentieel om herstel van habitat te realiseren door middel van basiskwaliteit natuur. Ik zie de huidige transitie als een kans om te bewijzen dat mens en dier samen kunnen leven. De mens heeft enkel een handreiking nodig. 

  20221124parallelsessie, parallelsessieparallelsessieparallelsessieparallelsessieparallelsessieparallelsessie
 • 12:00 - 15:30Parallelsessie

  Parallelsessie: Nadere informatie volgt 

  20221124parallelsessie, parallelsessieparallelsessieparallelsessieparallelsessieparallelsessieparallelsessieparallelsessie
 •  

  In Overijssel leven grote ambities op het vlak van natuurinclusief bouwen, zowel in de kernen als aan de randen van onze dorpen en steden. Speciaal voor die randen ontwikkelde ODIN Landschapsontwerpers in opdracht van de provincie het Recept voor onze Randen. Een methodiek voor natuurinclusieve uitbreidingswijken in Overijssel. 

  20221124keynote,
 •  

  Trendbureau Overijssel ontwikkelde een spel rondom publiek leiderschap. Publiek leiderschap gaat over verantwoordelijkheid nemen voor de te behalen doelen, het functioneren en het welzijn van betrokken individuen, de kwaliteit van het samenwerkingsproces en de wisselwerking met de omgeving. Het spel helpt bij het scherp krijgen van wat dit concreet vraagt van betrokkenen in het hier en nu in de dagelijkse praktijk van een specifieke casus. Wil jij deelnemen aan deze activiteit? Meld je dan hier aan.

  20221124overig,
 • Gert Harm ten BolscherNationale DenkTank 2022
   

  Niet iedereen in Nederland is overtuigd van het probleem van biodiversiteitsverlies. Maar degenen die er wel van overtuigd zijn, ervaren te veel drempels om er iets aan te doen. Hier brengen de deelnemers aan de Nationale DenkTank 2022 verandering in.

  Tijdens hun keynote geeft de Nationale DenkTank een inkijkje in de door hen ontwikkelde oplossingen voor biodiversiteitsverlies in Nederland. Van bordspel tot beleidsvoorstel, van bouw tot burger. Het doel van de Nationale DenkTank 2022 is het in beweging brengen van Nederland om in de toekomst zorg te dragen voor de natuur en onze omgeving.

  Gedeputeerde van provincie Overijssel Gert Harm ten Bolscher zal aanwezig zijn om een eerste reactie te geven.

  20221124keynote,
 • Thirza Wesselink
   

  Wie weet wat het snelste dier ter wereld is dat regelmatig in het centrum wordt gespot? Of wie heeft ooit in de stad die soort gezien die geassocieerd wordt met de Wieden en Weerribben en die naar koeienstal riekende uitwerpselen achterlaat? De vlinder die zijn naam dankt aan een vogel komen we waarschijnlijk eind november niet tegen, net zo min als de vleermuis die klinkt als een disco…
  Er is meer natuur in de stad dan je denkt, als je er maar voor open staat.
  Tijdens onze excursie lopen we vanuit het Provinciehuis via een toekomstige natuurinclusieve wijk en langs het water de oude stad in. Op onze wandeling zullen we ontdekken hoeveel natuur er eigenlijk in de stedelijke omgeving te zien en beleven valt.

  20221124excursie,
 • Meerdere sprekers
   

  De mens moet leren leven in harmonie met natuur. Dat is iets wat velen van ons willen. En wat langzamerhand ook omarmd wordt door onze nationale overheid. Vanuit de EU en ook het Rijk zijn voorstellen in voorbereiding om ervoor te zorgen dat er meer natuur komt in onze directe leefomgeving. Iedereen kan zo de waarde van natuur ervaren. Meer natuur kan immers niet alleen bijdragen aan het herstel van de biodiversiteit maar onze leefomgeving ook gezonder, robuuster en aantrekkelijker maken.

  Wil je meer weten over deze sessie? Klik dan hier!

  Let op! Deelnemers van het congres hoeven zich niet aan te melden voor deze sessie. 

  20221124
 • Nationale DenkTank 2022
   

  Niet iedereen in Nederland is overtuigd van het probleem van biodiversiteitsverlies. Maar degenen die er wel van overtuigd zijn, ervaren te veel drempels om er iets aan te doen. Hier brengen de deelnemers aan de Nationale DenkTank 2022 verandering in.

  Tijdens de keynote geven ze een inkijkje in de door hen ontwikkelde oplossingen voor biodiversiteitsverlies in Nederland. Van bordspel tot beleidsvoorstel, van bouw tot burger. Het doel van de Nationale DenkTank 2022 is het in beweging brengen van Nederland om in de toekomst zorg te dragen voor de natuur en onze omgeving.

  20221124workshop,
 • Ferenc van Damme
   

  In zijn keynote heeft Ferenc van Damme een vurige pleidooi gehouden vol overtuigende feiten, rake onderzoeken en cijfers, leerzame praktijkervaringen, gezond verstand en werkbare inzichten, voor iedereen die wil dat meer mensen zich inzetten. Voor de democratie, voor het dorp, voor de vereniging, voor de club, voor de coöperatie, voor de partij, voor van alles. Iedereen zegt dat te willen. Maar de grote vraag waar iedereen mee rondloopt in deze verwarrende tijden is: ‘Hoe dan?’ 

  In deze Workshop gaat hij met de deelnemers de diepte in om de slag te maken naar de praktijk. Benut deze kans en schuif aan! 

  20221124workshop,
 • Wouter Ubbink
   

  Eigenlijk zou ‘natuurinclusief bouwen’ niet iets bijzonders moeten zijn, maar de enige manier waarop we überhaupt bouwen. Als het ons lukt om dit goed te doen, kunnen we niet alleen de woningnood oplossen, maar ook de natuur een hoop ruimte teruggeven die we eerder van haar hebben afgepakt. Natuurinclusief bouwen is niet alleen goed voor dieren en planten, maar kan onze huizen ook helpen isoleren en beschermen tegen extreem weer. Maar we moeten ook niet naïef zijn: gebouwen nemen maar een klein deel in van de ruimte op het land. Als we de natuur echt willen helpen zullen we ook wat moeten doen aan ons voedselpatroon.

  20221124keynote,
 •  

  BIJSTUREN en uitwerken

  Op 24 november vindt als onderdeel van Congres Natuurlijk, de laatste bijeenkomst van dit jaar plaats. Ben je er weer bij?

  Aanmelden voor het congres is vanwege het beperkte aantal beschikbare plekken noodzakelijk en kan hier (als je dit nog niet hebt gedaan). Via deze link kun je je specifieke aanmelden voor de bijeenkomst van de Community of Practice. 

  De vorige bijeenkomst in september stond in het teken van de jongere generatie; wat zijn hun wensen en hoe passen die in onze aanpak van het natuurinclusief bouwen? Nu gaan we aan de slag om die wensen in te passen in een nieuwe opgave. De gemeente Enschede wil serieus aan de slag om met toekomstige bewoners, nieuwe wijken écht toekomstbestendig te maken!

  ESCHMARKERVELD

  Met beleidsambtenaren van Enschede en de inbreng van jongeren gaan we aan de slag om natuurinclusief een vaste plek te geven en goed te verankeren. Zo brengen we natuurinclusief bouwen een stap verder. De hoofdthema’s voor het Eschmarkerveld zijn Groen, Gezond en Gemengd. In het kader van Groen gaan ze de bestaande natuur behouden, versterken én uitbreiden. Het groen loopt vanuit de wijk naadloos over in de naastgelegen ecozone. Ook de bebouwing wordt zo ‘groen’ mogelijk, met aandacht voor duurzaamheid en circulariteit. Natuurinclusief bouwen past uitstekend bij deze opgave.

  20221124overig,
 • Marijke Kool
   

  Over de noodzaak van Natuur Inclusief Bouwen bestaat eigenlijk geen discussie. De praktijk van NIB is er één van vallen en opstaan. Dat begint al in de eigen organisatie en dat zet zich door bij de samenwerkingspartners en de bewoners. NIB gaat ook over wat kan en wat we daar van leren. Marijke Kool bericht uit de praktijk van een corporatie. Het kan altijd beter.

  20221124keynote,
 • 15:30 - 17:00Overige

  Afsluiting & Borrel

  20221124overig,

Alle filters verwijderen (reset)

Terug naar boven