Programma

Op 19 november 2020 vond Congres Natuurlijk voor de tweede keer plaats. Een dagvullend online programma met actuele kennis, inspiratie én meer dan voldoende mogelijkheden om te netwerken, vragen voor te leggen aan sprekers en andere deelnemers. Ter informatie én als indiciatie voor de 2021-editie vindt u hier nog even het programma van deze mooie dag.

 • TijdTitelSprekerType
 • 09:00 - 09:30Inloop, uitleg van het congres en kennismaken met (on)bekende deelnemers Congreslocatie20201119congreslocatie
 • 09:30 - 09:35Welkom door de dagvoorzitter Jacqueline KerkhofCongreslocatie20201119congreslocatie
 • 09:35 - 10:00Een goed gesprek over lokale, regionale en landelijke ambitiesHarwil de JongeGert Harm ten BolscherNettie AarninkMonique van HaafErik VolmerinkDonné SlangenRob de GeestCongreslocatie20201119congreslocatie

  We beginnen de dag met een open gesprek tussen bestuurders over visie, ambities en doelstellingen op het gebied van Natuurinclusief Bouwen.

  Door Harwil de Jonge, Gert Harm ten Bolscher, Nettie Aarnink, Monique van Haaf, Erik Volmerink, Donné Slangen, Rob de Geest

 • 10:00 - 10:15Keynote: Intelligent Design: Urbane evolutie en Natuurinclusief BouwenMenno SchilthuizenCongreslocatie20201119congreslocatie

  In deze keynote geeft Menno een kort overzicht van de verschillende manieren waarop dieren en planten zich aanpassen aan de verstedelijkte omgeving, en hoe we kennis van dat proces kunnen inzetten bij het helpen scheppen (middels planning en natuurinclusief bouwen) van een urbaan ecosystem.

  Door Menno Schilthuizen

 • 10:15 - 10:30Korte koffiebreak en versterk ondertussen je netwerk! Congreslocatie20201119congreslocatie
 • 10:30 - 10:50Natuurinclusief bouwen: de slag van agenderen en lokale pilots naar grootschalig implementerenRobbert SnepCongreslocatie20201119congreslocatie

  Kick off thema: Ecosystemen/Integraal werken

  Wat is er voor nodig om mooie Natuurinclusief Bouwen (NIB)-ambities van steden daadwerkelijk te realiseren? Robbert Snep – senior onderzoeker Groene Steden bij Wageningen University & Research (WUR) – schetst de natuurinclusieve stad van de toekomst en welke stappen drie stedelijke sleutelpartijen (gemeenten, projectontwikkelaars, woningcorporaties) kunnen zetten om die toekomst te bereiken. Zijn verhaal bouwt voort op praktische samenwerking met o.m. NEPROM, Bouwend NL, grote Nederlandse steden, Haagse corporaties en de groen- & natuursector. In die samenwerkingsverbanden brengt WUR wetenschappelijke kennis in over de condities voor functioneel groen ten behoeve van biodiversiteit, klimaatadaptatie en gezondheid en wordt onderzocht hoe die evidence-based condities standaard in lokale stadsontwikkelingen kunnen worden meegenomen.

  Door Robbert Snep

 • 10:50 - 11:35Workshopronde 1: Ecosystemen/integraal werken Congreslocatie20201119congreslocatie

  De eerste pijler gaat in op de noodzaak van integraal denken en doen. Alleen met een integrale blik op ecosystemen draagt groen bij aan een structurele en duurzame verbinding van de natuur met wonen, werken en gezondheid. Hoe functioneert een dergelijk integraal ecosysteem eigenlijk? En, meer organisatorisch, hoe ontwikkel je een integrale visie met alle stakeholders? En hoe stem je beleidsplannen, budgetten en ambities op elkaar af?

  Welke sessie kiest u? En de andere sessies kunt u later terugkijken.

 • 10:50 - 11:35Natuurinclusieve woonwijken ontwikkelen door Heijmans & AMHarwil de JongeGeer KarmanCongreslocatie 20201119congreslocatiecongreslocatie

  Projectontwikkelaars gaan steeds vaker aan de slag met natuurinclusieve woonwijken. In deze sessie geeft Maike van Stiphout (DS Landschapsarchitecten) het woord aan Heijmans en AM. Harwil de Jonge (directeur Heijmans vastgoed) neemt u mee naar de nieuwe wijk Parijsch (Culemborg) met als thema “ontdek de natuur in Parijsch”. Daarna de beurt aan Geer Karman (gebiedsontwikkelaar AM) die het project ‘ Landgoed Wickevoort’ zal presenteren. Onder leiding van Maike daarna een discussie over de motieven van ontwikkelaars voor natuurinclusief bouwen, en de manier waarop ze in dergelijke trajecten samenwerken met overheden, ontwerpers en bewoners. Pak uw kans en stel vragen!

  Door Harwil de Jonge, Geer Karman

 • 10:50 - 11:35Het Soortmanagementplan Vechtdal Wonen: écht bijdragen aan soortbescherming!Gerard LubbersCongreslocatie 20201119congreslocatiecongreslocatiecongreslocatie

  Gerard Lubbers is senior ecoloog bij ingenieursbureau Eelerwoude in Goor en al 8 jaar betrokken bij de ontwikkeling van Soortmanagementplannen. Hij is in grote mate pleitbezorger voor het handelen ‘naar de geest van de Wet natuurbescherming’ en heeft gewerkt aan inmiddels 9 Soortmanagementplannen (SMP’s). Het SMP Vechtdal Wonen is een mooi voorbeeld hoe verduurzaming van woningen en bescherming van soorten hand in hand kunnen gaan!

  Door Gerard Lubbers

 • 10:50 - 11:35Natuur als inspiratiebron en basis voor gezond leven, wonen en werkenLodewijk HoekstraCongreslocatie 20201119congreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatie

  Natuurinclusief Bouwen wordt nu nog te vaak gezien als het bekende nestkastje aan de muur en het zoveelste ‘vinkenlijstje’ terwijl er juist een nieuwe manier van denken nodig is waarbij de mens, het landschap en de natuur zelf het vertrekpunt is in plaats van de bekende euro of een bepaalde beeldkwaliteit. De natuur geeft antwoord op alle problemen en uitdagingen van deze tijd en biedt meerwaarde in plaats van het bekende decoratie groen, maar hoe maak je deze waarde nou inzichtelijk en gebruik je het als onderbouwing voor de businesscase?
  Hoe te zorgen voor integrale planvorming waarbij het creëren van waarde centraal staat en hoe vervolgens te komen van ambitie tot een gebiedsgerichte aanpak waarbij diverse stakeholders betrokken worden? Ik vertel er graag meer over.

  Door Lodewijk Hoekstra

 • 10:50 - 11:35Natuurinclusief bouwen in praktijk: Schoolcampus Winkler Prins in VeendamRob MoritzCongreslocatie 20201119congreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatie

   

  In deze sessie wordt u meegenomen in de avontuurlijke werkelijkheid van het in praktijk brengen van natuurinclusief bouwen. De kansen, de mogelijkheden en de inspirerende spin-offs.We zitten midden in het traject van uitwerking en realisatie van de campus en de gebouwen, een verrassend avontuur.

  Door Rob Moritz

 • 10:50 - 11:35Natuurinclusieve stad: hoe breng je als gemeente deze beleidsambitie in de praktijk?Jorine NoordmanGideon VreemanCongreslocatie 20201119congreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatie

  Natuurinclusief bouwen (NIB) krijgt steeds meer aandacht in gemeentelijk beleid, maar hoe vertaal je dat beleid naar de stedelijke ontwikkelpraktijk? In deze sessie geeft Robbert Snep (WUR) het woord aan Amsterdam en Utrecht. Jorine Noordman (specialist Natuurinclusief bouwen, Ingenieursbureau Amsterdam) vertelt over hoe Amsterdam van puntensysteem en handboek natuurinclusief bouwen naar een projectspecifieke NIB menukaart voor natuurinclusief ontwerp gaat. Gideon Vreeman (ecoloog, gemeente Utrecht) illustreert het doelsoortenbeleid van Utrecht en de implementatie daarvan in hoogstedelijke ontwikkelingen. Onder leiding van Robbert wordt vervolgens gediscussieerd over de omgang met sleutelactoren en gebruik van normen, richtlijnen en handvatten. Interesse? Doe mee!

  Door Jorine Noordman, Gideon Vreeman

 • 10:50 - 11:35Naar een agenda voor een natuurinclusieve samenlevingCelia RodenburgRob JanmaatCongreslocatie 20201119congreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatie

  Afgelopen zomer hebben rijk en provincies het Programma Natuur gepubliceerd. Daarin is het voornemen om te komen tot een Agenda Natuurinclusief 2021 – 2050 opgenomen. Deze agenda is het vervolg op het ambitiedocument Nederland Natuurpositief, gepubliceerd op de Natuurtop een jaar geleden. Natuurinclusief denken en doen leeft in de maatschappij. Dat blijkt ook uit dit congres. Maar hoe, voor wie en voor wat kan de Agenda Natuurinclusief van betekenis zijn om de transitie naar een natuurinclusieve samenleving te versterken en te versnellen? Hier gaan we graag met jou over in gesprek. Denk en doe mee.

  Door Celia Rodenburg, Rob Janmaat

 • 11:40 - 12:10Keynote: Scan EcosysteemdienstenEva StacheCongreslocatie20201119congreslocatie

  Kick-off thema: Waarde(ring)

  Klimaatadaptie dient de effecten van klimaatverandering, zoals extreme hitte, droogte, wateroverlast en luchtvervuiling, structureel te verminderen. De natuur is hiervoor, ook in steden, de beste oplossing. Maar hoeveel natuur? En waar moet die natuur komen te staan om optimaal van haar diensten gebruik te kunnen maken? De Scan Ecosysteemdiensten (SED), ontwikkeld door onderzoekers aan de TU Delft, Faculteit Civiele Techniek, biedt informatie over de hoeveelheid benodigde vegetatie voor koeling en de plaats waar deze het beste aangeplant kan worden. Het is bedoeld voor gemeenten, ontwikkelaars, corporaties, waterschappen en particulieren. Eva Stache, architect en onderzoeker aan de TU Delft en bedenker van de Scan Ecosysteemdiensten, vertelt hierover.

  Door Eva Stache

 • 12:10 - 12:55Lekker lange lunch! Kom gezellig naar de cafés en ontmoet andere bezoekers Congreslocatie20201119congreslocatie

  Tijdens de Lekker Lange Lunch tankt u even bij. Met een lekkere, zelf gemaakte lunch geniet u van de heerlijke muziek van Johanneke ter Stege of schuift u aan bij een van de cafés:

  Natuur voor Elkaar café

  Ga in gesprek met de iniatiefnemer van dit congres: Natuur voor Elkaar! 

  Keynote Café

  Praat bij met de keynotes, stel uw vragen, deel uw kennis.

  KAN Café – Aan de slag met natuurinclusief bouwen

  Afgelopen jaar werd het kennisplatform KAN gelanceerd. Een initiatief van de brancheorganisaties Bouwend Nederland, NEPROM en NVB Bouw met ondersteuning van het ministerie van BZK en DuurzaamDoor. KAN staat voor klimaatadaptief bouwen mét de natuur.

  In het KAN Café gaat Paul Splinter (KAN) met diverse gasten in gesprek over de rol die het KAN platform neemt bij het delen van praktische kennis over klimaatadaptatief en natuurinclusief ontwikkelen en bouwen. We starten met Claudia Bouwens, programmaleider van KAN, die de werkwijze van het kennisplatform toelicht en aangeeft hoe projectontwikkelaars, bouwers én gemeenten kunnen participeren.

  Omdat we met KAN vooral willen leren van concrete projecten laten we vervolgens twee plannen voor natuurinclusieve projecten de revue passeren. Zo vertelt Dennis van de Ven (Heijmans Vastgoed) over het plan Puur 21, een ontwikkeling in verbinding met de uiterwaarden van Zutphen. Erik Gathier (ERA Contour) en Irene Mulder (gemeente Den Haag, onder voorbehoud) nemen ons mee naar het project Linck, een stedelijke ontwikkeling die deel uitmaakt van de transformatie van bedrijventerrein De Binckhorst in Den Haag naar een gemengd werk- en woongebied. Hoe pakt de gemeente de ambitie op om de Binckhorst als geheel natuurinclusief te maken en hoe werken gemeente en ontwikkelaars hierin samen? En hoe presteert Linck binnen de verschillende kaders?

  Voor deelnemers aan het KAN Café is er tussendoor volop gelegenheid om met vragen en opmerkingen mee te doen aan het gesprek.

  Programma

  • 12.00 uur Welkom door Paul Splinter (KAN)
  • 12.05 uur Wat is KAN? Paul in gesprek met Claudia Bouwens, programmaleider KAN
  • 12.15 uur Natuurinclusief project onder de loep: Dennis van de Ven (Heijmans) over Puur 21 Zutphen
  • 12.30 uur Natuurinclusief project onder de loep: Erik Gathier (ERA Contour) en Irene Mulder (gem Den Haag) over Linck en Binckhorst Den Haag
  • 12.45 uur Ruimte voor gesprek en vragen via de chat (ook tussendoor welkom!)

   

  Innovatie Café

  Luister naar de pitches van nieuwe producten, diensten, ideeën.

  • 12.15 uur: Natuurinclusieve Welstand - Roel Bosch
   Natuurinclusief bouwen moet vanzelfsprekend worden in de bouwopgave in Overijssel. 
   Het Oversticht wil gebruik gaan maken van haar netwerk van adviseurs om natuurinclusief bouwen tot een integraal onderdeel te maken van de bestaande advisering van gemeenten in welstand, erven, stedenbouw en erfgoed: agenderend, enthousiasmerend, informerend en in concrete adviseren. Wat is er voor nodig om dit in de haarvaten van de Overijsselse bouwopgave te krijgen. En moet het vrijblijvend, sturend of verplichtend zijn?

  • 12.25 uur: Natuur voor Elkaar - Milou Leerling
   Wist je dat natuurinclusief bouwen een onderdeel is van Natuur voor Elkaar? Natuur voor Elkaar is een uitvoeringsprogramma van provincie Overijssel. Het doel: mensen en natuur dichter bij elkaar brengen. Aan de hand van de praatplaat licht Milou het programma toe. Wil je meer weten over Natuur voor Elkaar? Kom dan lekker na kletsen in het Natuur voor Elkaar-café  

  • 12.35 uur De Levende Openbare Ruimte; ruim een kilo aan groene inspiratie! - Kim van der Leest
   De openbare ruimte moet veel functies dienen. Zowel onder de grond, als boven de grond. In de uitdagingen die we voor ons zien op het gebied van verdichting, klimaat, mobiliteit, welzijn en biodiversiteit, is er een belangrijke rol voor groen weggelegd. Branchevereniging VHG heeft onlangs het nieuwe concept van De Levende Openbare Ruimte geïntroduceerd. De handleiding van ruim een kilo, geschreven door Kim van der Leest en tot stand gekomen in samenwerking met NL Greenlabel, bevat veel inspiratie, tips en mooie aanknopingspunten. Kim van der Leest verzorgt er een korte pitch over.  

  • 12.45 uur Het borgen van je groene ambities - Dick Oosthoek
   Groen voegt waarde toe aan de leefomgeving. Hoe leg je dit veilig en vakkundig aan en borg je duurzaam de kwaliteit in de groene buitenruimte? Dick Oosthoek vertelt het u. 

 • 12:55 - 13:00Welkom terug door de dagvoorzitter en korte uitleg van het middagprogrammaJacqueline KerkhofCongreslocatie20201119congreslocatie
 • 13:00 - 13:45Workshopronde 2: Waarde(ring) Congreslocatie20201119congreslocatie

  In de tweede pijler staat de waarde centraal. Waarom doen we het, wat levert het op en voor wie? De wetenschap speelt een cruciale rol in deze pijler, daarom schuiven wij expliciet diverse onderzoeken en projecten naar voren die zich richten op het monitoren en analyseren van de baten van de natuur voor onze leefomgeving. Het doel: een breed bewustzijn van natuur en biodiversiteit bij uitvoerders, planners, beleidsmakers en inwoners.

  Maak uw keuze. En kijk de andere sessies die u interessant vindt terug via de replays die u na het congres ontvangt.

 • 13:00 - 13:45Een ster voor uw groene leefomgevingMaarten LoeffenHenk KuijpersCongreslocatie 20201119congreslocatiecongreslocatie

  Voor Stadswerk is een groene woonomgeving een belangrijk thema. In een ledenpeiling kwam naar voren dat een ruime meerderheid waarde hecht aan een positieve vorm van aanmoediging van gemeenten om dit thema onder de aandacht te houden. Hoe mooi zou het zijn als we met een jaarlijkse erkenning koplopers het podium geven. Gemeenten die groen waarderen als één van de belangrijkste assets van de openbare ruimte, waarbij welzijn, gezondheid, fysieke weerbaarheid, biodiversiteit en beleving hand in hand gaan. Denk met ons mee over een mooie competitie met veel winnaars en geen verliezers.

  Door Maarten Loeffen, Henk Kuijpers

 • 13:00 - 13:45Biodiversiteit als indicator voor de gezonde leefomgevingMartijn WubboltsRik OnderdelindenCongreslocatie 20201119congreslocatiecongreslocatiecongreslocatie

  Deelnemers worden door Rik en Martijn meegenomen in de Omgevingswet, die per 1 januari 2022 van kracht wordt. Het juridisch kader voor de planning van de fysieke leefruimte gaat veranderen en dat biedt naast risico’s, ook kansen voor biodiversiteit en natuurinclusief bouwen. De kerninstrumenten van de Omgevingswet worden doorlopen waarbij bijzondere aandacht is voor participatie. Vervolgens worden aan de hand van de Overijsselse praktijk, de kansen voor cultuurverandering inzichtelijk waar een ieder die hiermee te maken heeft, zelf aan de slag kan gaan.

  Door Martijn Wubbolts, Rik Onderdelinden

 • 13:00 - 13:45EVA Lanxmeer: klaar voor de volgende generatie...Maarten RobbenMarleen KapteinCongreslocatie 20201119congreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatie

  EVA Lanxmeer: klaar voor de volgende generatie is een drieluik.

  1. In het eerste deel is het letterlijk een gesprek tussen Maarten, een nieuwe bewoner en Marleen, de initiatiefneemster van deze bijzondere wijk in Culemborg. Maarten vertelt over waarom hij en zijn gezin heel expliciet gekozen hebben om zich hier te vestigen. We nemen je mee door de wijk in beeld. Marleen vertelt daarbij over haar ontdekkingstocht die uiteindelijk hebben geleid tot de kernwaarden van het EVA Concept (het integreren van sociale, ecologische en economische aspecten).

  2. In het tweede deel staan we stil bij het heden en wel de relatie tussen de EVA Lanxmeer en de nationale omgevingsvisie. Hierin ontdekken we dat de vier gedefinieerde prioriteiten en de afwegingsprincipes bij beleidskeuzes 1-op-1 overeenkomen met uitgangspunten van EVA Lanxmeer.

  3. In het derde deel gaan we met elkaar in dialoog over de toekomst. Hoe kunnen we op meer plekken in Nederland wijken bouwen in de geest van EVA Lanxmeer? We kijken uit naar jullie ideeën!

  Door Maarten Robben, Marleen Kaptein

 • 13:00 - 13:45Met de natuur als vertrekpunt realiseer je ook ambities op het gebied van welzijn en zorg!Peter MolPaul WensveenCongreslocatie 20201119congreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatie

  Grijze wijken die groen worden, waar bewoners participeren in het mooier en groener maken van hun eigen leefomgeving. Waar mensen gelukkig zijn, geen last hebben van hittestress of andere overlast die de klimaatverandering met zich meebrengt. Waar het welzijn en de sociale samenhang sterk is en mensen gezond leven. Dat is onze droom.

  Peter Mol en Paul Wensveen nemen je mee in het provinciale project dat Overijsselse gemeenten de komende jaren de kans biedt om invulling te geven aan deze droom. In Deventer wordt dit najaar al een start gemaakt. We delen opties om dromen realiteit te maken. En horen graag van jou: Zie je voor jouw gemeente kansen? Wil je meedoen aan dit provinciale programma? Heb jij zelf goede voorbeelden om te delen?

  In deze sessie wordt u meegenomen in de plannen met het provinciale programma Natuur in de Stad Welzijn: op weg naar natuur-inclusieve wijken! Wat zijn de opties, waar liggen kansen en wie doet er mee?

  Door Peter Mol, Paul Wensveen

 • 13:00 - 13:45Steenbrugge zet in op Gezondheid, Welzijn en Betekenis.Luc BosBob HorjusCongreslocatie 20201119congreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatie

  In het ontwerp van Steenbrugge wordt ingezet op Waardecreatie van natuurlijk kapitaal: klimaatadaptatie, Co2-vastlegging, Welzjn en biodiversiteit. In deze sessie wordt met name ingegaan op het onderdeel Stedenbouw, Gezondheid en Welzijn. Het doel in Steenbrugge is een natuur- en sociaalinclusieve woonwijk tot stand te brengen. We gaan in op stedenbouwkundige ingrepen die sociale cohesie bevorderen en bijdragen aan het sociaal kapitaal en daarmee kostenbesparend zijn op welzijn en gezondheid.

  Aan bod komen:

  - Steenbrugge: ontwerp en narratieve benaderingswijze;

  - locatie- en regiospecifieke kenmerken;

  - planopzet dorp en woonwijk van 1200 woningen;

  - aspecten: natuur- en sociaalinclusief;

  - onderzoek Stedenbouw Gezondheid en Welzijn; verband tussen stedenbouw en sociale wetenschap.

  Door Luc Bos, Bob Horjus

 • 13:45 - 14:00Doe mee met Netwerken en wissel digitaal visitekaartjes uit Congreslocatie20201119congreslocatie
 • 14:00 - 14:20Keynote: Leren van natuurinclusieve woonwijkenMaike van StiphoutCongreslocatie20201119congreslocatie

  Kick off thema: Doen 

  Afgelopen maanden is in opdracht van DuurzaamDoor (RVO) en het KAN-programma een scan gemaakt van 12 woonwijken verspreid over Nederland, uit 2000-2010, waarin natuur een factor is. De scan is uitgevoerd door Jip Louwe Kooijmans (Vogelbescherming), Robbert Snep (WUR) en ondergetekende (DS). Het resulteert in een aantal tips waarmee ontwikkelaars nieuwe wijken natuurinclusiever kunnen maken. Ik bespreek een aantal tips met voorbeelden die komen uit de gescande wijken.

  Door Maike van Stiphout

 • 14:20 - 15:05Workshopronde 3: Doen  Congreslocatie20201119congreslocatie

  In de derde pijler staat het doen centraal. Inspirerende voorbeelden, geleerde lessen, geslaagde burgerinitiatieven, innovaties, handvatten en meer. Want we moeten weg van tijdelijke impulsen en pilotprojecten. Het is nu tijd voor actie. Met deze pijler laten we zien hoe ook jij natuurinclusief aan de slag kan, zij het in een grootschalig project of in een buurtinitiatief.

  Welke sessie gaat u bijwonen? En geen zorgen, de andere interessante sessies kunt u later terugkijken via de replays.

 • 14:20 - 15:05Olstergaard, natuurinclusieve en circulaire woonwijk in OlstAafke KuijperBert StrijtveenCongreslocatie 20201119congreslocatiecongreslocatie

  Olstergaard is niet zomaar een wijk, het is een wijk voor de toekomst. Of eigenlijk van NU zoalseen toekomstige bewoner het zo mooi omschrijft. Een wijk waarin volop aandacht is voor het klimaat, natuur en gezondheid van de bewoners. Olstergaard is samen met toekomstige bewoners ontworpen. Olstergaard is een unieke buurt met een uniek proces. In een ‘standaard’ woonwijk verkoopt de gemeente pas als er al wegen in het gebied liggen en de kopers direct kunnen starten met bouwen. In Olstergaard ontwierpen de toekomstige bewoners de wijk. Hoe is dit gegaan en waar staan we nu?

  Door Aafke Kuijper, Bert Strijtveen

 • 14:20 - 15:05Tiny House, Big ImpactHein Jan GeerdinkCongreslocatie 20201119congreslocatiecongreslocatiecongreslocatie

  In deze sessie gaan we proberen de zin of onzin van het tiny house gebeuren onder de loep nemen. Niet per se om tot eenduidige antwoorden te komen maar om met elkaar door van gedachten te wisselen mogelijk nieuwe perspectieven te vinden.

  Door Hein Jan Geerdink

 • 14:20 - 15:05Samen sturenArjan BroerCongreslocatie 20201119congreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatie

  Bij ‘samen sturen’ staat het doen centraal. Arjan heeft tijdens zijn taken in het afgelopen decennium veel ervaringen opgedaan in het echt samen aanpakken van maatschappelijke uitdagingen die er zijn. En in de projecten waar hij bij betrokken is = echt samen: met inwoners, met ondernemers, met ambtenaren, met politici. Het sluit goed aan bij de werkwijzen die passen bij het werken vanuit de omgevingsvisie. Met dit programma-onderdeel laten we zien hoe ook jij samen met groepen mensen van soms zeer divers pluimage natuurinclusief aan de slag kan en breed gedragen de nodige maatregelen kan nemen.

  Door Arjan Broer

 • 14:20 - 15:05Geef biodiversiteit een gezichtMax BeijneveldMartijn WubboltsSophie Floor WartenberghCongreslocatie 20201119congreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatie

  Buur Natuur is data gedreven, actiegericht en  lokaal. We nemen deelnemers mee in ons concept, waarbij we biodiversiteit een gezicht gaan geven, mensen in hun eigen leefomgeving in beweging krijgen en verbinden met lokale clubs.

  Deze inspiratiesessie is gericht op verrijking. Door doe- en denkkracht aan te boren van deelnemers kunnen we kansen in beeld brengen, nieuwe samenwerkingsverbanden ontwikkelen en partners vinden om onze gezamenlijke missie, meer biodiversiteit, te realiseren.

  Door Max Beijneveld, Martijn Wubbolts, Sophie Floor Wartenbergh

 • 14:20 - 15:05Een natuurinclusieve, nieuwe hogeschool in Almere Dinand EkkelCongreslocatie 20201119congreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatie

  Vanaf september 2021 zal Aeres Hogeschool Almere gevestigd zijn in een nieuw gebouw, dat gedurende de Floriade 2022 ook entreegebouw zal zijn van deze wereldtuinbouwtentoonstelling. Daar waar deze hogeschool zich profileert op Food, Nature & Urban Green was het uitgangspunt dat het een natuurinclusief gebouw moest worden. Maar dat kan op allerlei verschillende manieren worden ingevuld, van het gebruik van duurzame materialen tot een waterretentie dak. Ik neem de deelnemers in de sessie mee in hoe ik vanuit mijn lectoraat aankijk tegen dit thema; natuurinclusief bouwen en hoe we dat toegepast hebben in deze nieuwe hogeschool.

  Door Dinand Ekkel

 • 14:20 - 15:05De glazen bol van de beheerderLars TamboerCongreslocatie 20201119congreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatiecongreslocatie

  Beheren is vooruitzien, maar de beheerder heeft ook geen glazen bol. Wat is er nodig om je doelstelling over 3, 5 of zelfs 10 jaar te bereiken? Als we 10 jaar terug in de tijd kijken, zien we een totaal andere wereld. Dat kunnen we immers niet voorzien. Maar hoe bereiken we dan wel die doelstelling van natuurontwikkeling, biodiversiteit of een voor doelsoorten geschikte biotoop? In deze sessie volgen enkele ervaringen uit het verleden en mogelijke sturingsinstrumenten die gebruikt kunnen worden om de doelstelling nu goed te formuleren. Maar ook de manier waarop we flexibel kunnen blijven in de komende jaren en dus kunnen anticiperen op de werkelijke ontwikkeling. 

  Door Lars Tamboer

 • 15:05 - 15:30Doe mee met Netwerken en wissel uw digitale visitekaartje uit Congreslocatie20201119congreslocatie
 • 15:30 - 15:55Keynote: Talitha MuusseTalitha MuusseCongreslocatie20201119congreslocatie

  Talitha Muusse deed haar ervaring met duurzaamheid op bij MVO Nederland; eerst als stagiair en projectmedewerker en momenteel als lid van de Raad van Toezicht; hiermee was ze de jongste commissaris van Nederland. Talitha studeerde als Bedrijfskundige (Msc) af aan de Eramus Universiteit Rotterdam op het onderwerp 'Duurzaam Leiderschap van de Millennial Generatie'. Als ondernemer was Talitha een van de oprichters van de Duurzame Jonge 100: een platform voor jonge duurzame ondernemers en professionals. Momenteel is Talitha keynote-spreker namens haar generatie, de Millennials, dagvoorzitter & presentator. Daarnaast is Talitha de drijvende kracht achter de Energieboot: de accelerator voor young professionals die duurzame energieprojecten ontwikkelen! Recent lanceerde zij het bedrijf Blikverruimers: het eerste opleidingsprogramma in Nederland voor Young Professionals die toezichthouder of commissaris willen worden.

  Door Talitha Muusse

 • 15:55 - 16:00Afsluiting door de dagvoorzitterJacqueline KerkhofCongreslocatie20201119congreslocatie
 • 16:00 - 17:00Napraten en borrelen in de cafés  Congreslocatie20201119congreslocatie
Terug naar boven