Een-op-een speedconsults

Heb jij een prangende vraag over natuurinclusief bouwen? Of over hoe je je project het beste kunt aanpakken? Wil je leren van de ervaringen van anderen? Op Congres Natuurlijk zitten zes experts voor je klaar om hun kennis met je te delen in een speedconsult.

Hoe werkt het?

Elke expert is beschikbaar voor vier speedconsults van een kwartier. 

Experts

 • Sicco Jansen van Unitura
  Expertise Mitigerende en compenserende maatregelen gebouwbewonende soorten Wet natuurbescherming.
 • Edwin Witter van Econsultancy
  Expertise natuurwaardekaarten voor gemeentes,puntensysteem natuurinclusief ontwerpen en Soortenmanagementplannen voor gebouwbewonende soorten
 • Maartje van den Berg de Klimaatburgermeester van Zwolle
  Architectuur, natuurinclusief bouwen, verduurzamen en circulaire economie zetten.
 • Gerbert van Dikkenberg van Donker Design 
  Expertise op het gebied van de klimaatadaptieve en natuurinclusieve stad met de bijbehorende (low-tech of high-tech) oplossingen, zoals daktuinen, groene gevels, natuurintegratie op, aan en in gebouwen met alle technische en biodiverse randvoorwaarden die erbij komen kijken. 
 • Martijn van der Neut van Ecoresult 
  Als bedrijf zijn wij geregeld betrokken bij projecten omtrent natuurinclusief bouwen. Het gaat daarbij voornamelijk om nieuwbouwontwikkelingen. Onze rol in dergelijke projecten betreft veelal het opstellen van een ecologische visie en het adviseren en uitwerken van natuurinclusieve (inrichtings)maatregelen. Daarbij werken wij als ecoloog nauw samen met de andere leden van het projectteam, zoals projectontwikkelaars, architecten en stedenbouwkundigen. Op deze manier zijn de voorgestelde maatregelen breed gedragen, realistisch en praktisch uitvoerbaar. Mensen kunnen met mij in gesprek als ze meer over dit proces willen weten en vragen hebben als: Hoe worden de ecologische maatregelen opgesteld? Waar zijn deze op gebaseerd? Hoe wordt de effectiviteit van de maatregelen bepaald en inzichtelijk gemaakt?
 • Victor Beumer van Agendanatuurinclusief
  Biodiversiteit, natuurinclusief bouwen en ontwikkelen, klimaatadaptatie, visie- en strategievorming, ontwerpproces

Een-op-een speedconsults

Terug naar boven