<span class='TextRun SCXW173029692 BCX0' lang='NL-NL' xml:lang='NL-NL' data-contrast='auto'>Een dag aan de slag met natuur in de stad!</span>

Een dag aan de slag met natuur in de stad!

Op 7 november bieden we de kans om met experts een dag aan de slag te gaan met de natuur in de stad. Beleef, ervaar, verbaas, onderzoek, denk, teken, praat en geniet! 

Het programma is opgebouwd uit een ochtend- en middagdeel. Deelname aan beide onderdelen levert maximaal resultaat op en is dus verplicht. Er is een maximum van 20 deelnemers.

9.00 – 12.00 uur 

Mini Taxon Expeditie ‘Verborgen Biodiversiteit’ 
Taxon Expeditions organiseert echte wetenschappelijke expedities voor ‘gewone mensen’. Voor de gemeente Amsterdam, bijvoorbeeld, organiseren we jaarlijks een 5-daagse expeditie naar een urban groengebied. Met een team bestaand uit buurtbewoners en biodiversiteits-experts wordt onderzoek gedaan, met name aan de minder voor de hand liggende dieren (kleine insecten, spinnen, slakken, pissebedden, duizend- en miljoenpoten etc.).  

We gaan heel kleine schaal een vergelijkbare activiteit uitvoeren op de ochtend van7 november in Olstergaard. We bouwen op een centrale plek in de wijk een mobiel laboratorium op, waar microscopen, een handbibliotheek, buisjes en potjes, en allerlei vang-apparatuur (netten, zeven e.d.) beschikbaar zijn. Onder leiding van de experts gaan groepjes deelnemers driemaal de wijk in, op zoek naar verborgen biodiversiteit. Gedurende een halfuur worden beestjes gezocht die vervolgens, eveneens gedurende een halfuur in het laboratorium onderzocht en op naam gebracht worden. 

  • Uur 1: vegetatie afzoeken met klopscherm en vlindernet 

  • Uur 2: strooisel (bladeren, dood gras, houtsnippers) uitzeven 

  • Uur 3: water en oevers: ‘treden’ en ‘spoelen’ en met waternetten werken 

Na afloop heb je als deelnemer basiskennis van de verborgen biodiversiteit die in een stedelijke omgeving te vinden is (als je er oog voor hebt). Je weet iets over de levenswijze van deze diertjes en daarmee ook over de eisen die ze stellen aan de groenblauwe inrichting van urbaan gebied. Bovendien leer je enkele biologische technieken die ook eenvoudig te hanteren zijn voor de burgerwetenschapper: microscopie, vangtechnieken en gebruik van beeldherkennings-apps zoals ObsIdentify.Het maximum aantal deelnemers is 20. Dus wees er snel bij! 

13.00 – 16.00 
Natuuratelier: Huis, boom, beest en ik 
Op onze plattegronden kleuren we buitengebied groen en steden grijs. Dieren maken niet zo’n strikt onderscheid. Veel dieren zullen de stad interpreteren als een ruig en stenig ecosysteem, met veel hoogteverschillen en microklimaten. En die menselijke stadsbewoners die een steentje bijdrage aan de natuur in hun stadse leefomgeving doen dat op hun eigen manier en op hun eigen moment. Nog nooit kende een natuurgebied zo veel beheerders en ontwikkelaar.En juist daarom worden in de stad veel kansen gezien voor een hoge biodiversiteit.Allediersoorten stellen eigen wensen en eisen aan hun leefomgeving. Onder andere hun anatomische bouw en hun bewegingsvrijheid bepaald wat voor soort voedsel ze nodig hebben, hoe ze dat te pakken krijgen en hoever ze kunnen komen zonder eten.  

In dit natuuratelier ontwerpen we een fictieve straat, waarin het dierenleven bijzondere aandachtheeft gekregen. Wat voor type woning ontstaat er? Hoe bouwen we die (met welk materiaal)? En hoe ziet de buitenruimte er uit? In groepjes maken we plannen voor een woning voor mens en dier en we werken de plannen uit in een maquette.  

Stel je voor: “In deze straat hebben de nieuwe bewoners zelf een huis zelf mogen ontwerpen. De enige eis die werd gesteld was, om dit samen te doen met een dier en de wensen van het dier centraal te stellen. Er heeft iemand aan de tekentafel gezetmet een vleermuis. Een ander ontwikkelde plannen om samen te gaan wonen met een zanglijster. Een derde ontwierp een zandkasteel voor mens en hommel. En weer en ander maakte een tinyburcht samen met een pad. 

Na een presentatie over het dierenleven in de stad, gaan we in groepjes aan de slag. Elk groepje ontwerpt een woning waarbij de wensen van een zelfgekozen diersoort leidend zijn. We sluiten het natuuratelier af door de verschillende woningen samen te brengen in een fictieve straat. Deze straat zal een plekje krijgen op het Congres Natuurlijk op 24 november in het Provinciehuis in Zwolle. 

In dit Natuuratelier leer je over het ecosysteem in de stad. In drie uur tijd: 

  • raak je bekend met verschillende diersoorten en de specifieke wensen voor hun leefomgeving  

  • raak je meer bedreven in het samenwerken met andere studenten 

  • leer je om vrij te denken en ervaarhoe dat kan leiden tot nieuwe inzichten 

Meld je snel aan, vol = vol! 
Ben je een ontwerper, bouwer, kunstenaar, of uitvinder? Ben je student of professional? En wil je de excursie met Menno Schilthuizen en/of het Natuuratelier Huis Boom Beest en ik graag meemaken? Meld je dan hier aan. Deelname is gratis maar niet vrijblijvend. Zeker omdat we maximaal 20 deelnemers kunnen faciliteren om zo de kwaliteit op niveau te houden. Mensen die de hele dag aanwezig zijn, bieden we graag een lunch aan op de locatie. 

Meld je nu aan! 

Georganiseerd door Natuur voor Elkaar 
Deze dag wordt georganiseerd vanuit Natuur voor Elkaar, Provincie Overijssel en vindt plaats onder leiding van landschapsarchitect Marieke de Keijzer. Marieke de Keijzer ontwerpt, onderzoekt, regisseert en verbindt met aanstekelijk veel enthousiasme. Ze kan goed een creatief proces doorlopen met groepen mensen. Bij Natuur voor Elkaar organiseert ze de natuurateliers. Natuurateliers zijn creatieve sessies waarbij ze initiatiefgroepen met ruimtelijke vraagstukken een stap vooruit helpt en waarin de natuur altijd centraal staat. 

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven