Op weg naar een natuur-inclusieve leefomgeving – van willen naar realiseren

Op weg naar een natuur-inclusieve leefomgeving – van willen naar realiseren

De mens moet leren leven in harmonie met natuur. Dat is iets wat velen van ons willen. En wat langzamerhand ook omarmd wordt door onze nationale overheid. Vanuit de EU en ook het Rijk zijn voorstellen in voorbereiding om ervoor te zorgen dat er meer natuur komt in onze directe leefomgeving. Iedereen kan zo de waarde van natuur ervaren. Meer natuur kan immers niet alleen bijdragen aan het herstel van de biodiversiteit maar onze leefomgeving ook gezonder, robuuster en aantrekkelijker maken.

Inzicht in effecten van stedelijk groen
Om nationaal beleid voor groen in en om de stad vorm te kunnen geven, hebben de ministeries van BZK, LNV, I&W en VWS aan Wageningen Universiteit & Research en aan het Planbureau voor de Leefomgeving gevraagd om inzichten aan te leveren over de effecten en mogelijkheden van stedelijk groen. Uit dat onderzoek komt naar voren dat de potentie van stedelijk groen groot en meervoudig is.

Hoe te realiseren?
De vraag is vooral hoe die potentie gerealiseerd kan worden. En hoe de Rijksoverheid dat kan stimuleren. Kan dat het beste met harde of zachte normen, met standaarden of zijn er andere, effectievere manieren?

In de middagsessie die onderdeel uitmaakt van het Congres Natuurlijk, belichten vijf wetenschappers de aspecten die van belang zijn voor de beantwoording van deze vraag. Daarna dagen ze het publiek uit om vanuit hun ervaringen en kennis te reageren en het gesprek aan te gaan. Na vijf ronden volgt een reflectie van vertegenwoordigers van het Rijk, een provincie en een gemeente. Ter afsluiting gaan ook zij het gesprek met het publiek aan over hoe de gezamenlijke overheden natuurinclusieve initiatieven van burgers, maatschappelijke organisaties, bedrijven en medeoverheden kunnen faciliteren en bevorderen.  

Sprekers
De volgende sprekers, inleiders en reflectanten zullen het programma mede vorm geven (namen onder voorbehoud):

  • Robbert Snep en Martin Goossen (Wageningen Universiteit)
  • Sjerp de Vries (Wageningen Universiteit)
  • Hens Runhaar (Copernicus Instituut, Universiteit van Utrecht) en Helen Toxopeus (Sustainable Finance Lab, Universiteit van Utrecht)
  • Anouk Fransen (Universiteit van Utrecht) en Sander van de Jagt (The Urban Institute, Heriot-Watt University, Edinburgh)
  • Clara Veerkamp, Frank van Rijn en Machteld Schoolenberg (Planbureau voor de Leefomgeving)
  • Reflectie op de presentaties door Isabelle Vreeke (Min LNV), Jessica de Winter (Provincie Overijssel) en Roel ter Horst (Gemeente Ede)

De sessie wordt geleid door Prof. Dr. Bram Bregman, hoofd van de sector Natuur en Landelijk Gebied van het PBL.

Aanmelden
We nodigen iedereen die betrokken is bij het realiseren van een natuurinclusieve leefomgeving van harte uit voor deze boeiende middagsessie op 24 november van 13:30 – 16:30 uur in het Overijsselse Provinciehuis in Zwolle. 

Aanmelden voor deze middagsessie kan hier!

Meld je hier aan 

Congres Natuurlijk
Mocht je ook vanaf de ochtend het congres bij willen wonen, meld je dan ook hier nog even aan.

Congres Natuurlijk

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven