Klimaatbestendig en biodivers schoolplein voor Saxion Hogeschool

Klimaatbestendig en biodivers schoolplein voor Saxion Hogeschool

Het stenige en warme plein bij het hoofdgebouw van Saxion Hogeschool in Enschede wordt in het voorjaar van 2023 getransformeerd tot een biodiverse en klimaatbestendige verblijfsruimte.
 
Zoals de meeste van de ongeveer 15.000 pleinen in Nederland, is het huidige plein bij het hoofdgebouw van Saxion in Enschede een grote stenen vlakte die bij warm weer snel opwarmt en bij regenachtig weer water inefficiënt afvoert. Deze week heeft het College van Bestuur het plan goedgekeurd om het plein te transformeren tot een klimaatbestendig, biodivers en watervasthoudend plein. In het voorjaar van 2023 start de verbouwing.

Living lab

Het plein gaat ook fungeren als ‘living lab’, een innovatieve levensechte omgeving waar studenten en docent-onderzoekers samen onderzoek doen. Bij het ontwerpen van het nieuwe plein stond verduurzaming voorop; er wordt veel meer groen aangeplant waardoor het huidige aantal tegels gehalveerd kan worden. Het plein zal daardoor bij zonnig weer minder snel opwarmen, temperatuur- en vochtigheidssensoren op het plein zullen ondersteunen bij het ontdekken van ‘hotspots’. De kennis uit deze sensoren kan vervolgens ingezet worden bij verdere verduurzaming. De nieuwe planten (35 nieuwe bomen) zorgen voor verkoeling en schaduw maar ook voor een toename in biodiversiteit zoals insecten, vlinders en vogels.

Water vasthouden

Daarnaast is het doel om efficiënter om te gaan met regenwater, het doel is om ‘eigen’ water op te vangen en vast te houden. Hierin wordt voorzien door het aanleggen van drie wadi’s (Water Afvoer Drainage en Infiltratie); in de wadi’s worden diverse onderzoeken uitgevoerd. Zo wordt gekeken naar het effect van menselijke beweging en de snelheid van bodemverdichting in de wadi. Een andere wadi wordt bewust ingericht als droogtezone om de effecten van droogte op de natuurlijke beplanting te onderzoeken.

Kristoff Derveaux van Saxion Hogeschool is een van de spekers van congres natuurlijk op 24 november. Tijdens de sessie gaan de deelnemers met elkaar in gesprek om te kijken welke items er nog toevoegd kunnen worden om ook de natuurinclusiviteit op de campus te vergroten.

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven