Bestuurders met een missie aan de slag voor een natuurinclusieve samenleving

Bestuurders met een missie aan de slag voor een natuurinclusieve samenleving

Negen bestuurders, koplopers in natuurinclusief denken in hun eigen werkveld, gaan aan de slag met de landelijke Agenda Natuurinclusief. De domeinleiders zijn werkzaam in de bouw, energie, financiële sector, gezondheid, infrastructuur, landbouw, onderwijs en bewustwording, vrijetijdseconomie en water.  

Hoe verzilveren we de kansen die de natuur biedt voor een fijne, gezonde samenleving? En hoe zorgen we dat natuur onderdeel wordt van alles wat we maken en doen? Met deze vragen gaan de negen domeinleiders aan de slag.

Ze verbinden publieke en private partijen met elkaar en dagen uit om een extra stap te zetten voor natuur als vanzelfsprekend onderdeel van hoe we werken, wonen en leven. Ze doen dit vanuit de Agenda Natuurinclusief. Die richt zich dit jaar op de ontwikkeling van een gezamenlijke investeringsagenda voor een natuurinclusieve samenleving.

Negen domeinleiders

De nieuwe domeinleiders stimuleren de natuurinclusieve samenleving door hun ervaring en expertise vanuit verschillende werkvelden te combineren. De domeinleiders zijn:

Onno Dwars – Bouw (Ballast Nedam)
Marjolein de Gorter-Manhoudt – Energie (TenneT)
Alex Datema – Landbouw (BoerenNatuur)
Lidwin van Velden – Financiële sector (Nederlands Waterschapsbank)
Renske Visscher – Gezondheid (Instituut voor Natuureducatie)
Eveline Buter – Infrastructuur (Witteveen+Bos)
Noëlle Aarts – Onderwijs & Bewustwording (Radboud Universiteit)
Geert Dijks – Vrijetijdseconomie (HISWA-RECRON)
Wim Dossaert – Water (Dunea)
Ambassadeur André van der Zande: "Natuurinclusief werken vraagt een omslag in ons denken. Gelukkig zijn er in alle sectoren al koplopers die het goede voorbeeld geven. Het is zaak nu te komen van een handvol partijen naar heel veel. Met de natuur als bondgenoot kunnen we een fijne en gezonde samenleving nalaten voor de generaties na ons. Daar zetten wij ons vanuit het NiNO gezamenlijk volop voor in."

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven