Bouwbesluit: Nestvoorzieningen verplicht voor nieuwbouw

Bouwbesluit: Nestvoorzieningen verplicht voor nieuwbouw

Bij de eerstvolgende wijziging van het Besluit bouwwerken leefomgeving (het voormaloge Bouwbesluit) zal het accommoderen van nestvoorzieiningen in nieuwbouw verplicht worden gemaakt. Het gaat om voorzieningen voor mussen, gierzwaluwen en vleermuizen.

Wanneer de wijziging wordt doorgevoerd is nog niet duidelijk, het zal in elk geval niet per 1 juli 2024 zijn.

De regels

Per 110 m2 gesloten gevel- en dakoppervlakte (vergelijkbaar met een rijwoning) moet straks tenminste één voorziening voor de huismus en één voor de gierzwaluw worden gerealiseerd. Daarnaast heeft een gebouw een totale hoeveelheid aan hangoppervlakte voor vleermuizen die ten minste 2% van de netto verliesoppervlakte dichte gevel en dak van het bouwwerk bedraagt, bepaald volgens NTA 8800, met een minimum van 1 m2. De voorzieningen mogen per bouwblok gecombineerd worden. Huismussen, gierzwaluwen en ook vleermuizen, zitten namelijk het liefst bij elkaar.

Toegankelijke spouwen en dakoverstekken

Belangrijk: de voorzieningen hoeven niet per sé te bestaan uit ingemetselde nestkasten. Je kunt ook denken aan toegankelijke spouwen, horizontale richels op de buitenmuren, dakoverstekken waar zwaluwen hun nesten onder kunnen maken, of ruimte onder de dakpannen, door het vogelschroot weg te laten of enkele pannen hoger te leggen.

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven