Rijk investeert vier miljoen in herstel biodiversiteit

Rijk investeert vier miljoen in herstel biodiversiteit

Biodiversiteit is belangrijk voor een gezonde natuur. Daarom investeren het ministerie van OCW, LNV en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschapelijk onderzoek (NWO) samen vier miljoen euro in onderzoek naar een natuurinclusieve samenleving.

Het onderzoek richt zich met name op de biodiversiteit in de bebouwde omgeving. De beide ministeries investeren elk één miljoen euro, voor een thematisch programma binnen de Nationale Wetenschapsagenda. De NWO verdubbelt dit bedrag weer, zodat er in totaal vier miljoen beschikbaar is.

Nationale Wetenschapsagenda

De Nationale Wetenschapsagenda is een overheidsprogramma, en moet er zorg voor dragen dat iedereen mee kan doen aan onderzoek en de samenwerking tussen diverse partijen bevorderen. Wetenschappers, bedrijven, overheden, burgers en maatschappelijke organisaties krijgen zo de kans samen te werken en beter aan te sluiten bij maatschappelijke uitdagingen. Door samenwerking tussen verschillende groepen helpt het programma om actueel onderzoek te stimuleren, waarbij er draagvlak is voor de oplossingen en deze ook toepasbaar zijn.

Natuur als basis voor alles

Minister Christianne van der Wal voor Natuur en Stikstof: “Natuur is de basis van alles wat leeft en geeft ons voedsel, schone lucht, schoon drinkwater en een prettige leefomgeving. Gezonde en veerkrachtige natuur is onze partner in de uitdagingen waar we voor staan, zoals aanpassing aan klimaatverandering. Daarom werken we aan herstel van de biodiversiteit en versterking van de basiskwaliteit natuur. Met dit budget en met dit programma dragen we bij aan natuurherstel én een natuurinclusieve samenleving, ook in het stedelijk gebied.”

Fluitende vogels

Minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs en Wetenschap: “De vogels die fluiten als je ‘s morgens wakker wordt en de bomen die in hete zomers voor verkoeling zorgen in de wijk, laten zien dat biodiversiteit ook gaat over alledaagse dingen. Onderzoek naar het behouden ervan is essentieel voor onze gezondheid en die van onze planeet. Het is belangrijk hier een verdere impuls aan te kunnen geven, en zo grote maatschappelijke vraagstukken samen te brengen met baanbrekend wetenschappelijk onderzoek.”

permalink

Naar het overzicht

Terug naar boven